Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 september 2016

Dit is de nieuwsbrief over de Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Professionals uit de sector, overheden en andere belangstellenden kunnen hier informatie vinden over het woningmarktbeleid.

Regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen in DAEB en niet-DAEB

BZK houdt vijf regiobijeenkomsten over het scheiden en splitsen door woningcorporaties. Hoe komen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie met elkaar vóór 1 januari 2017 tot het beste ontwerpvoorstel? Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.


Naast de bijeenkomsten zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Op deze pagina staat alle strategische informatie voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties verzameld. Een overzicht van de informatie die door de Autoriteit woningcorporaties wordt opgevraagd bij het ontwerpvoorstel en in de Prognose Informatie (dPI) staat hier

Video: ’1 jaar Woningwet, een terugblik in beeld en geluid’

De Woningwet bestaat 1 jaar. In deze video een compilatie van de belangrijkste bijeenkomsten in het afgelopen jaar en interviews met onder meer minister Blok. Ga naar de video

Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf 1 september een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen.  Lees meer

Tijdelijke huurcontracten bieden kansen

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. De wet bepaalt onder meer dat er een jaarlijkse inkomenstoets komt en dat er meer ruimte is voor tijdelijke huurcontracten. Voor Platform31 was deze wet de aanleiding een leerkring te starten om te onderzoeken hoe tijdelijke contracten kunnen bijdragen aan een optimale inzet van de woningvoorraad. Maar ook om verhuurders te helpen concreet met de nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan. Lees meer

1 jaar woningwet in de praktijk: ‘Je moet er samen uitkomen’

De Woningwet is jarig. Tijd voor een feestje of een kritische nabeschouwing? De wet die 1 juli 2015 van kracht werd, versterkt onder meer de rol van gemeente en huurders ten opzichte van de corporatie. Hoe werkt dat in de praktijk? Komen partijen er samen uit? En waar zit voor huurders nog een uitdaging? Aline Zwierstra (bestuurder Wonen Breburg), Dirk-Jan Knol (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Laurette Vermeulen (beleidsmedewerker huurdersorganisatie Vestia) vertellen over hun ervaringen. Lees meer

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningmarktbeleid of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website www.woningmarktbeleid.nl

Agenda

Regiobijeenkomsten (middag) scheiding daeb/niet-daeb
- Dinsdag 27 september: Assen
- Woensdag 28 september: Dordrecht
- Dinsdag 4 oktober: Amersfoort
- Woensdag 5 oktober: Eindhoven
- Donderdag 6 oktober: Amsterdam

Meer informatie

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl