Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 2, 20 januari 2016

Dit is de nieuwsbrief over de Woningwet2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden, overheden, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen hier informatie vinden over de nieuwe Woningwet2015.

Video: ‘Van voorlichting naar signalering’

Erik Jan van Kempen

Vorig jaar is de Woningwet2015 in werking getreden. Hoe kijkt directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen terug op het afgelopen jaar? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in 2016 en blijft BZK vinger aan de pols houden?
Bekijk de video

Dialoog: Huurdersparticipatie

Dialoog: Huurdersparticipatie

De online dialoog over huurdersparticipatie heeft BZK inzicht verschaft in hoe huurders hun rol in de Woningwet gaan invullen. De Woningwet maakt het huurders juridisch gezien mogelijk om gelijkwaardig deel te nemen aan het overleg over prestatieafspraken.

Om ook als volwaardig gesprekspartner te worden gezien, zo blijkt uit de dialoog, moeten huurdersorganisaties zich wel professioneel opstellen. Ze moeten over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om goed te kunnen meepraten. Ook moeten ze hun achterban adequaat raadplegen.  Lees meer

‘Nieuwe rolverdeling vraagt wijsheid, kennis en inzicht’

Albert Kerssies

De nieuwe Woningwet heeft de rollen en verantwoordelijkheden van interne toezichthouders en bestuurders op een aantal punten scherper gesteld. Een goede ontwikkeling, vindt Albert Kerssies, directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Toch ziet hij ook nog verbeterpunten.  Lees meer

Handige informatie voor prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Vorig jaar juli ging de Woningwet2015 in. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestelijk beleid. Het is erg belangrijk dat gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau goede prestatieafspraken hierover maken. Prestatieafspraken gaan over nieuwbouw, renovatie, maar ook over bijvoorbeeld huurbeleid of duurzaamheid.

In onderstaand overzicht vindt u een aantal informatiebronnen, die gemeenten en huurders onder meer inzicht kan geven in de financiële mogelijkheden van de corporatie. Lees meer

Agenda

2 februari, 19.30-22.00 uur
Huurverhogingsbeleid 2016
Koningkerk, Voorburg
Toegang: vrij, aanmelden verplicht

4 februari 2016, 12.00-17.00 uur
Landelijk symposium woonoverlast
Organisatie: Het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie i.s.m. het ministerie van BZK, de Rijksuniversiteit Groningen, Aedes en de VNG.
NBC Congrescentrum Nieuwegein
Blokhoeve 1
Toegang: vrij, aanmelden via website

7 april 2016
WoOncongres 2016
Fokker Terminal
Den Haag
Toegang: vrij, aanmelden verplicht

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningwet2015 of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website www.woningwet2015.nl

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Contact: redactie@woningwet2015.nl