Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 25 november 2015

Dit is de nieuwsbrief over de Woningwet2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden, overheden, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen hier informatie vinden over de nieuwe Woningwet2015.

In deze nieuwsbrief:

Consultatieronde van start

Op 23 november is de eerste online gespreksronde van de Woningwet2015 gestart. Tijdens deze consultatieronde over huurdersparticipatie kan iedereen via de website van de Woningwet ervaringen, wensen en ideeën delen.  Lees meer

'Het spel moet groeien, maar het gaat de goede kant op.’

Meer inspraak voor huurders is een van de kernwaarden van de nieuwe Woningwet. Portaal, een van de grotere corporaties van Nederland, kan zich daarin goed vinden. Maar zij heeft in twee regio’s waar zij actief is nog geen officiële huurdersbelangenorganisatie. Directeur Bert Keijts geeft aan hoe Portaal hiermee omgaat. Lees meer

Regiobijeenkomst in beeld

‘De tien jaar dat we nu als huurderskoepels aan tafel zitten, hebben we heel veel voorwerk gedaan. Zowel qua samenwerking op Breda-niveau met de huurderskoepels als aparte huurderskoepel voor een van de corporaties. En dat was heel hard werken.’ Dat zei Wil van Ruiten van de gezamenlijke huurderskoepels in Breda op 28 oktober 2015 tijdens de 4e en laatste regiobijeenkomst in Dordrecht.  Bekijk video

De uitspraak: ‘Al met al is de nieuwe Woningwet een heerlijke uitdaging.’

‘Dankzij de nieuwe wet hebben huurdersorganisaties nu meer zeggenschap, en daarmee zijn wij blij. De verhoudingen in Nieuwegein zijn altijd goed geweest, er was al veel openheid. Maar ik weet dat dit in andere steden en bij andere corporaties lang niet altijd het geval was. Dus dat iedereen nu verplicht openheid van zaken moet geven, is een goede zaak. De andere kant van de wet is dat we er een dagtaak bij hebben gekregen’, zegt Jan Zwarts, Huurders Netwerk Mitros, in Nieuwegein.  Lees meer

Meer invloed huurders door wet en nieuwe verenigingsvorm

De vereniging Bewonersraad Parteon (kortweg BWR) gevestigd te Zaanstad houdt eind dit jaar een publiekscampagne om meer huurders van Parteon te interesseren voor een bestuursfunctie. De vereniging maakt een hervormingsslag door, waardoor de Algemene ledenvergadering direct nieuwe bestuursleden benoemt. ‘Zo willen we het voor meer huurders mogelijk maken direct invloed te hebben op de prestatieafspraken die we samen met de gemeenten en corporaties in de Zaanstreek maken.’ Lees meer

BZK komt graag bij u langs

Bent u druk bezig met de invoering van de Woningwet2015 of in overleg met huurdersvertegenwoordigers om een goede cyclus prestatieafspraken in te richten? Ontwikkelt u samen met (buurt)gemeenten een (regionale) woonvisie? Werkt u aan het verhelderen van corporatie financiën? Komt u dilemma’s tegen? Heeft u een innovatieve aanpak? Of wilt u gewoon meer informatie? BZK komt graag bij u langs.  Lees meer

Agenda

25 november 2015
Slotbijeenkomst Stook je rijk (over prestatieafspraken)
18.00 – 22.00 uur
Utrecht

7 december 2015
VNG Workshop Woonbeleid in een dag
9.30 - 16.00 uur
VNG Utrecht

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningwet2015 of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website www.woningwet2015.nl

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contactredactie@woningwet2015.nl