Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 4, 29 juni 2016

Dit is de nieuwsbrief over de Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden, overheden, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen hier informatie vinden over de nieuwe Woningwet.

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Hiervoor brengen corporatie jaarlijks voor 1 juli een ‘bod’ uit met voorgenomen werkzaamheden. Lees meer

Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet van start

Van links naar rechts: Elly Blanksma (VNG), Lodewijk de Waal (Woonbond), Sybilla Dekker (onafhankelijk voorzitter) en Jan van der Schaar (Aedes)

Sinds 1 april is de adviescommissie gestart die minister Blok adviseert over geschillen rond prestatieafspraken. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties die een geschil hebben, kunnen dit voorleggen aan de minister. De adviescommissie staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker. Lees meer

Serious gaming, of hoe een ouderwets bordspel keuzes zichtbaar maakt

Een spel om een serieus gesprek te voeren over geld en de keuzes die komen kijken bij het bepalen van de huur. Het kan. Woningcorporatie Vivare uit Arnhem ontwikkelde een simpel spel om dit gesprek te voeren met haar huurdersverenigingen. Eerst over de begroting, of simpeler gezegd, het huishoudboekje, de inkomsten en uitgaven. En vervolgens een spel om het gesprek te voeren over de afwegingen bij het huurbeleid. Lees meer

Video: huismeester Peter Havermans (AlleeWonen): ‘We zijn steeds meer de sociale kant opgegaan.’

Vroeger ging hij met zijn gereedschapskistje langs bewoners om wat technische zaken te regelen. Sinds een jaar of vijf is huismeester Peter Havermans van woningcorporatie AlleeWonen uit Breda vooral bezig om bewoners aan te spreken en mensen te activeren. Als huismeester is hij dan ook de ogen en oren in de wijk en heeft hij een belangrijke taak in het signaleren van problemen. In een video-interview vertelt hij meer over zijn werk. Lees meer

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningwet2015 of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website www.woningwet2015.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningwet2015.nl