Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 3, 1 april 2016

Dit is de nieuwsbrief over de Woningwet2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden, overheden, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen hier informatie vinden over de nieuwe Woningwet2015.

Start dialoog ‘Vastgoed voor de buurt’

De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties investeren in kleinschalig maatschappelijk vastgoed. En hoe ze samen met gemeenten, de bewoners en maatschappelijke organisaties de leefbaarheid van buurten faciliteren. Voor het ministerie van BZK is deze publicatie aanleiding om de dialoog aan te gaan.  Lees meer

Video-interview Kees van Nieuwamerongen

Per 1 juli 2015 zijn ILT en CFV samengevoegd tot de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Aw is als zelfstandig domein ondergebracht bij de ILT en houdt integraal toezicht op de financiële continuïteit, governance, integriteit en rechtmatigheid bij woningcorporaties. Bekijk hier het video-interview met de nieuwe directeur Kees van Nieuwamerongen voor zijn persoonlijke toelichting. Lees meer

‘De focus op volkshuisvesting is prima!’

De nieuwe Woningwet beperkt corporaties in hun vrijheid bij investeringen in maatschappelijk vastgoed. Binnen de kaders van de wet is er echter wel ruimte voor investeringen in klein maatschappelijk vastgoed. Veel corporaties hebben al dergelijke projecten lopen. De Vernieuwde Stad en Platform 31 selecteerden de beste praktijkvoorbeelden en bundelden deze in het rapport ‘Vastgoed voor de buurt’. Lees meer

Scheiden en splitsen op agenda

7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland en wat dat betekent voor het beleid. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen. Dit was reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een open dialoogronde over ditzelfde onderwerp te houden. Lees meer

Agenda

Wooncongres 2016

7 april, 9.00-16.00 uur
Fokker Terminal, Den Haag
Toegang vrij
www.wooncongres2016.nl

Op dit congres staan de resultaten van het jongste WoonOnderzoek Nederland (WoON) centraal. Hoe staat de woningmarkt ervoor? Hoe ontwikkelen vraag en aanbod zich? Hoe zit het met de woonlasten en woonwensen van huurders? Daarnaast veel aandacht voor actuele thema’s over de woningmarkt, zoals de prestatieafspraken, nieuwe partijen op de woningmarkt, invloed van huurders, vergrijzing, innovatief bouwen en transformatie.
 
In de middag vinden ongeveer 40 workshops plaats.
 
Energie in prestatieafspraken
14 april, 12.00-16.00 uur
Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Toegang op uitnodiging
www.rvo.nl

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningwet2015 of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website www.woningwet2015.nl

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Contact: redactie@woningwet2015.nl