Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 maart 2017

Dit is de nieuwsbrief over het Woningmarktbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden, overheden, woningbouwcorporaties, investeerders en huurdersorganisaties kunnen hier informatie vinden over de woningmarkt. In deze editie leest u over de eerste jurisprudentie rond de prestatieafspraken en de longread over het middenhuursegment. Ook leest u een interview met Martin van 't Klooster over de IBW.

Bindende uitspraken geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet

In 2016 werd voor het eerst de volledige cyclus prestatieafspraken doorlopen. Als een conflict de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg stond, konden corporaties, gemeenten en/of huurdersorganisaties dat punt voordragen aan de minister. Er zijn drie geschillen voorgelegd. De minister liet daarop een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet onder leiding van Sybilla Dekker, een advies uitbrengen over het geschil. Lees verder

'Corporaties: wees helder over je financiële positie'

Eind 2016 vond een evaluatie plaats van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De redactie vroeg een aantal deelnemers wat zij van de IBW vindt en de toelichting daarop. Maar ook of ze nog tips hebben hoe het beter kan. In dit eerste deel de reactie van Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex) in Utrecht.  Lees verder

Longread over het middensegment

Bewoners gaan van sociale huur naar vrije sectorhuur, maar ook direct van huur naar koop. Het middenhuursegment speelt daarin een grote rol. Het is dus belangrijk dat er genoeg van deze woningen komen. Oplossingen hiervoor liggen op lokaal niveau. Daarvoor zijn alle relevante spelers rond de bouw, investeringen en huisvesting nodig. Rob van Gijzel gaat het land in om samen met wethouders lokale samenwerkingstafels te organiseren. In een speciale longread leest u meer daarover.  Lees verder

Dynamiek onder aanbieders op de Nederlandse hypotheekmarkt

Sinds 2011 hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden onder aanbieders op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zo is het aandeel van de drie grootbanken (ING, Rabobank en ABN Amro) in de hypotheekproductie in deze periode gedaald van ongeveer 70 procent naar rond de 50 procent. Het aandeel van institutionele beleggers die investeren via regiepartijen op de hypotheekmarkt is in dezelfde periode aanzienlijk gestegen naar een jaarvolume van rond de 13 miljard euro. Hoe kunnen we deze verschuivingen verklaren? Lees verder (Engelstalig)

Visie op huurbeleid door co-creatie in Woudenberg

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken binnen de nieuwe Woningwet nauwer samen. Huurdersorganisaties krijgen hierbij meer inspraak en verantwoordelijkheden dan voorheen. Een mooie ontwikkeling, maar het legt wel druk op deze organisaties. Ook in Woudenberg. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg werd door woningcorporatie Vallei Wonen gevraagd een visie op te stellen op het nieuwe huurbeleid. Zij riepen hiervoor de hulp in van adviesbureau De Nieuwe Wind. Bekijk video

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningmarktbeleid of een van de subsites of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website Woningmarktbeleid.nl

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl