Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 juni 2017

Raadslid Jasper Groen maakt zich in de Amsterdamse gemeenteraad sterk voor duurzame woningen. 'Als je duurzame woningbouw echt wil realiseren, kan dat', stelt hij. Hoe dan? Lees dit verhaal en andere inspirerende voorbeelden in onze longread.

Longread: Verduurzamen Woningen

Verduurzaming van woningen is een actueel thema. Steeds meer dringt door dat er nu moet worden gehandeld voor een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050, zoals bijvoorbeeld is afgesproken in het akkoord van Parijs. Dat geldt zowel voor de (sociale) huursector als voor de koopwoningen. Van iedereen wordt iets verwacht: van de verhuurders, hun huurders, de eigenaarbewoners en van de eigenaren van utiliteitsgebouwen. Lees de longread

‘Het dak ging eraf, letterlijk’

John Voorhorst behoort tot de bewoners van het eerste uur in het dorp Schalkhaar, dat tegenwoordig onderdeel is van de gemeente Deventer. Samen met zijn vrouw Henriette woont hij alweer 45 jaar in zijn jaren zestigwoning. ‘Bij een straffe oostenwind blies de kou dwars door de vitrages de kamer in. En kijk eens hoe we er nu bijzitten. Het is schitterend mooi geworden. Én we zijn er financieel op vooruitgegaan.’ Lees meer

Vernieuwde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

Begin mei is de Inspiratiegids vernieuwd! In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De gids is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden, met concrete teksten rondom afspraken en nieuwe ‘lessons learned’ van succesvolle afspraken. Een must-read voor iedereen bij de gemeente, de verhuurder of de huurdersorganisatie die aan de slag wil met woonvisies en prestatieafspraken! Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl