Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 februari 2017

Dit is een speciale uitgave van de nieuwsbrief over het Woningmarktbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Hierin aandacht voor de longread die gemaakt is over het middenhuursegment en de samenwerkingstafels die onder leiding van Rob van Gijzel van start gaan.

Longread: Meer betaalbare huurwoningen voor doorstromers nodig

Bewoners gaan van sociale huur naar vrije sectorhuur, maar ook direct van huur naar koop. Het middenhuursegment speelt daarin een grote rol. Het is dus belangrijk dat er genoeg van deze woningen komen. Oplossingen hiervoor liggen op lokaal niveau. Daarvoor zijn alle relevante spelers rond de bouw, investeringen en huisvesting nodig. Rob van Gijzel gaat het land in om samen met wethouders lokale samenwerkingstafels te organiseren. In deze longread leest u daar meer over.

Samenwerkingstafels

Rob van Gijzel neemt, in gemeenten waar er behoefte is aan middenhuursegment, samen met de wethouder het initiatief voor lokale samenwerkingstafels. We willen dan ook graag weten welke partijen rond die gemeente actief willen zijn. En vooral: wat elke partij kan inbrengen om de samenwerking tot een succes te maken. Op basis van de aanmeldingen en op advies van de landelijke samenwerkingstafel worden er op de juiste locaties samenwerkingstafels gehouden. Hiervoor worden alle partijen uitgenodigd die nodig zijn om concrete afspraken te maken om het middenhuursegment te vergroten. De tafels vinden plaats in 2017.

Concrete afspraken

De lokale samenwerkingstafel is het begin. Hier leggen de partijen hun uitgangspunten op tafel en hun inbreng om tot een groter middenhuursegment te komen. Onder leiding van Rob van Gijzel wordt het eerste gesprek gevoerd. Daarna is het aan de partijen zelf om concrete afspraken te maken. Via e-mail en via deze longread worden de partijen en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van de planning van de tafels en de behaalde resultaten.

Meld u aan

Bent u actief in een gemeente met behoefte aan middenhuursegment? En wilt u een bijdrage leveren aan een groter middenhuursegment? Meld u aan via samenwerkingstafel@minbzk.nl. Vermeld hierbij de regio of gemeente waarin u actief wil zijn.

Doe, denk en lees mee

Heeft u specifieke vragen of suggesties over de website Woningmarktbeleid of een van de subsites of de nieuwsbrief voor het ministerie van BZK? Of wilt u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze website http://www.woningmarktbeleid.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl