Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 juni 2017

Sinds afgelopen dinsdag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op Woningwet2015.nl.

IBW 2017 beschikbaar

Zoals opgenomen in de herziene Woningwet zorgt het ministerie van BZK jaarlijks vóór 1 juli voor een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken. Lees meer

'Corporaties: wees helder over je financiële positie'

Eind 2016 vond een evaluatie plaats van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De redactie vroeg een aantal deelnemers wat zij van de IBW vindt en de toelichting daarop. Maar ook of ze nog tips hebben hoe het beter kan. In dit artikel de reactie van Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex) in Utrecht. Lees meer

'Laat corporaties zelf aangeven wat ze met de financiële bestedingsruimte willen doen’

In dit tweede artikel de reactie van financieel beleidsadviseur Stefan Wagenaar van de gemeente Rotterdam. Wagenaar was betrokken bij een aantal van de prestatieafspraken met de corporaties en vindt het positief dat het ministerie van BZK nu jaarlijks een IBW publiceert. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl