Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 november 2016

Dit is de nieuwsbrief over de Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Professionals uit de sector, overheden en andere belangstellenden kunnen hier informatie vinden over het woningmarktbeleid.

Dialoog Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Na publicatie van de cijfers zijn de partijen in de sector ermee aan de slag gegaan, onder meer bij het maken van prestatieafspraken tussen huurders, gemeenten en woningcorporaties. Het ministerie krijgt graag inzicht in de ervaringen die deze partijen hebben met het gebruik van de cijfers. Wat zijn uw ervaringen? Laat het weten tijdens de online dialoog! Lees meer

Minister Blok: “Gemeente: pak je sleutelrol in de corporatievoorraad!”

Corporaties moeten zich richten op het huisvesten van de doelgroep: mensen met een smalle beurs. Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad en overige voorraad. Door de scheiding van het bezit, wordt voor iedereen duidelijk welke woningen voor lage inkomens zijn bedoeld, en welke woningen al dan niet op termijn niet meer tot de sociale voorraad behoren. Lees meer

‘Een lokaal platform is onmisbaar bij buitenlandse investeringen’

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de portefeuille van woningcorporatie Vestia over. Peter Helfrich, Managing Director van de Nederlandse tak van Patrizia, gaat in op de keuze voor de Nederlandse woningmarkt. Lees meer

EXPO REAL 2016 München

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, bezocht de EXPO REAL in München, de internationale vakbeurs voor Vastgoed en Investment. Gedurende de driedaagse EXPO presenteerden meer dan 1.700 ondernemers hun producten in de vastgoed- en investmentbranche aan meer dan 39.000 deelnemers uit 77 landen. Lees meer

Jos Koffijberg: ‘Visitaties houden corporaties scherp’

‘Visitatie is er vooral voor de corporatie: om zich maatschappelijk te verantwoorden én om ervan te leren. Gemeenten kunnen een visitatie gebruiken bij hun lokale afspraken, huurders om hun corporatie scherp te houden.’ Dat zegt Jos Koffijberg, sinds januari 2015 directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) Lees meer

‘Wijzigingen WWS: werk voor investeerders, gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties’

Per 1 oktober 2016 is de regelgeving veranderd met betrekking tot Woningwaardering. Deze wijzigingen vergden aanpassingen van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Huurrecht-expert Piet van der Sanden legt theorie en praktijk van deze wijzigingen naast elkaar. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: redactie@woningmarktbeleid.nl