Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Voortgezet Onderwijs

25 februari 2014

Deze nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar (niet in de zomervakantie). Het is een uitgave van het ministerie van OCW. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector voortgezet onderwijs en de uitvoering van dit beleid.

Maatschappelijke stage niet langer verplicht per 1 augustus 2014

De verplichting om een maatschappelijke stage aan te bieden voor alle leerlingen komt per 1 augustus 2014 te vervallen. Dit wetsvoorstel is afgelopen donderdag aangenomen in de Tweede Kamer.

Lees meer…

Verplichting van ANW op het vwo vervalt per 1 augustus 2015

De verplichting om ANW aan te bieden aan alle leerlingen van het vwo komt te vervallen per 1 augustus 2015.

Lees meer…

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

KCV en de klassieke talen zijn geïntegreerd. De vakken heten vanaf 1 augustus 2014 Griekse taal en cultuur (GTC) en Latijnse taal en cultuur (LTC).

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 Twitter
 Facebook
 YouTube

Ministerie van OCW

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

 

Vragen over de Nieuwsbrief?

Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs (ICO):
 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
 
T: 079-3232444
E: ico@duo.nl

Volgende nummer

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
 
Met de Nieuwsbrief VO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector voortgezet onderwijs en de uitvoering van dit beleid.