< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 juli 2018

Inhoudsopgave

Video's: IKK in 2019 en 2023

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. In 2019 en 2023 volgen nog een aantal aanvullende maatregelen. Zoals de nieuwe beroepskracht-kindratio, de aanstelling van de pedagogisch beleidsmedewerker en de nieuwe taaleis. Uitleg en praktische tips van andere kinderopvangorganisaties? Bekijk de twee nieuwe video’s.

Terugblik bijeenkomsten IKK

In juni organiseerde het ministerie van SZW bijeenkomsten over IKK in het hele land. De implementatie van de Wet IKK en de kwaliteitseisen die vanaf 2019 en 2023 ingaan, stonden centraal. Nog even terugblikken of de bijeenkomsten gemist? Bekijk de presentaties hier.

Functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkeld. Bekijk de functiebeschrijvingen.

Q&A: Telt de pedagogisch beleidsmedewerker mee in BKR?

Pedagogisch beleidsmedewerkers worden meegeteld als zij tijdens het coachen de reguliere werkzaamheden van een pedagogisch medewerker uitvoeren. Zoals het verzorgen en opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Kijk hier voor meer informatie.

Cijfers kinderopvang eerste kwartaal 2018

Ieder kwartaal publiceert SZW een overzicht van de ontwikkelingen in de kinderopvang. Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang. Bekijk het overzicht van het eerste kwartaal van 2018 hier.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.