< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 mei 2018

Inhoudsopgave

Directe financiering gaat niet door

Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit aan in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Betere informatie voor ouders

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van een opvanglocatie is van groot belang voor ouders. Dit helpt hen om een onderbouwde keuze te maken voor de opvang van hun kind(eren). Daarom werd begin april ‘In-één-oogopslag’ ingevoerd. In een brief aan de Tweede Kamer licht Staatssecretaris van Ark toe wat In-één-oogopslag is en welke consequenties dit heeft voor het kwaliteitsoordeel. Lees meer

Nieuwe IKK bijeenkomsten

In juni worden er wederom bijeenkomsten georganiseerd over de invoering van de wet IKK. De bijeenkomsten gaan in op de BKR en de eisen aan de pedagogisch beleidsmedewerker. Meer weten over de opzet, locaties en data van deze bijeenkomsten? Bekijk deze website

Bepaalde VOG profielen niet meer geldig

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Per 1 juli 2018 is het echter niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenregister een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier). Lees hier meer

Gewijzigde administratieplicht per 1 juli

Op 7 februari jl. is een Regeling gepubliceerd met enkele nadere regels rondom de invoering van het personenregister. Daarin is onder meer geregeld dat houders gegevens van de personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie ook moeten bewaren in hun administratie. Deze gewijzigde administratieplicht geldt per 1 juli 2018. Lees meer

Stabiliteit & pedagogisch maatwerk

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Stabiliteit vanuit het perspectief van het kind is hierbij van belang. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen hieraan bij. Wat betekenen de veranderingen in de Wet IKK voor u als ondernemer? Bekijk de video ‘Stabiliteit & Pedagogisch maatwerk’ voor uitleg, maatregelen en praktische voorbeelden. 

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.