< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 juli 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De inwerkingtreding van de bijbehorende wetswijziging is beoogd op 1 januari 2018. Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek.

 

In deze nieuwsbrief vindt u updates over de nieuwe wet- en regelgeving, beschikbare ondersteunngsproducten en overig relevant nieuws.

Extra bijeenkomst Nieuwegein in september

Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten voor kinderopvangondernemers is besloten een extra bijeenkomst te organiseren na de zomer op woensdag 6 september. Tijdens de bijeenkomst worden de wijzigingen kort en bondig uitgelegd en worden kinderopvangondernemers voorzien van informatie over de praktische ondersteuning die beschikbaar komt. Ook is er gelegenheid vragen te stellen.
U kunt zich aanmelden via http://www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl voor de bijeenkomst.

Eisen buitenspeelruimte en communicatie aan ouders van peuters

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de sectorpartijen kinderopvang.
In de brief wordt ingegaan op de eisen aan buitenspeelruimte en de communicatie richting ouders over de geldstromen vanuit de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Bekijk de Kamerbrief uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang.

Meer tijd voor aanpassing aan de nieuwe eisen voor kinderopvang

Kinderopvangcentra krijgen voor enkele eisen langer de tijd om aan de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te voldoen. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hij wil kinderopvangcentra `voldoende tijd geven om alle kwaliteitsverhogende maatregelen in te voeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. lees meer

Verzamelbrief kinderopvang naar Tweede Kamer

Minister Asscher van SZW heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over enkele onderwerpen die samenhangen met de kwaliteit van kinderopvang. Hij gaat in de brief in op een onderzoek naar ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk, de jaarlijkse kwaliteitmetingen en over de herijking van het beleid over gastouderopvang. Tenslotte komt een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de trainingen taal- en interactievaardigheden aan bod. naar de verzamelbrief

Colofon

Meer informatie over IKK? Ga naar www.veranderingenkinderopvang.nlBerichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.