< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2018

Inhoudsopgave

Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer met een voortgangsbrief geïnformeerd over het verbetertraject kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Doel van het verbetertraject is de problematiek van terugvorderingen aan te pakken. Lees meer.

 

Vlogs oudercommissie en babyscholing

Bekijk nu de twee laatste vlogs in de reeks 'IKK in de praktijk'. Een lid van Mundo's oudercommissie vertelt over de rol van de ouders bij de invoering van IKK. En het Nederlands Jeugdinstituut legt uit wat babyscholing inhoudt. Bekijk de vlogs hier.

Personenregister: de stand van zaken

Het Personenregister kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan. En met succes. Ruim 8 maanden na de invoering van het register zijn er al bijna 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten. Lees meer.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.