< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 april 2018

Inhoudsopgave

In-één-oogopslag in het kort

Vindt u het soms lastig om snel de juiste informatie te vinden in een inspectierapport van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Wilt u als ondernemer geïnteresseerden een beknopt overzicht geven van de inspectieresultaten van uw kinderopvang? Of wilt u als ouder de kwaliteit van verschillende kinderopvanglocaties met elkaar vergelijken? Vanaf nu kan dat met ‘In-één-oogopslag’. Lees hier meer over In-één-oogopslag.  

Presentaties IKK-bijeenkomsten online

Tijdens de IKK-informatiebijeenkomsten voor ondernemers zijn de wijzigingen in het toezicht en de kwaliteitseisen kort en bondig uitgelegd. Heeft u deze bijeenkomsten van vorig jaar en begin dit jaar gemist en/of wilt u de presentaties nog eens inzien? Bekijk dan hier de twee presentaties van die bijeenkomsten.

Onderzoeksresultaten toezicht en handhaving

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) onderzoekt hoe gemeenten en GGD’en hun taken op het terrein van toezicht en handhaving in de kinderopvang uitvoeren. Benieuwd naar de resultaten? De ‘Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2016’ en het rapport ‘Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht’ geven inzicht. Bekijk de rapporten hier

Video: veiligheid & gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving is een randvoorwaarde voor goede kinderopvang. De Wet IKK beoogt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluit op de praktijk. Kinderen tegen grote risico’s beschermen en hen leren omgaan met kleine risico’s is hierbij het uitgangspunt. Hoe? Bekijk de video ‘Veiligheid & Gezondheid’ voor uitleg, maatregelen en praktische voorbeelden. 

Eerste erkende scholing bekend

Vijf trainingen zijn vooralsnog erkend als geschikte bijscholing voor pedagogisch beleidsmedewerkers die de functie van pedagogisch coach willen gaan vervullen vanaf 2019. Dit hebben de cao-partijen besloten, aldus het FCB. Lees hier meer

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW. 

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen