< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 augustus 2018

Inhoudsopgave

Vernieuwde meldcode kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat. Lees verder.

Functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkeld. Bekijk de functiebeschrijvingen.

EHBO in de kinderopvang

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. Hoe werkt dit precies? Lees verder.

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. Wilt u weten welke wijzigingen er nog aankomen in 2019 en 2023? Deze zijn in een overzicht op een rijtje gezet. Het overzicht biedt ook een beknopte opsomming van acties waar ondernemers, medewerkers en ouders mee te maken krijgen. Bekijk het overzicht hier.

Rekentool BKR

De rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR) veranderen per 1 januari 2019. Voor kinderopvangondernemers is er nu een rekentool BKR die inzicht geeft in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties. Meer weten? Bekijk de rekentool hier.

Vaste-gezichtencriterium

Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby gestresst van raakt en weet waar de baby behoefte aan heeft. Wat verstaan we precies onder het vaste-gezichtencriterium? Lees verder.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.