< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 juli 2018

Inhoudsopgave

‘Sector actief met verbeteren aanspreekcultuur’

Opnieuw is bekeken hoe de kinderopvangsector ervoor staat na de aanbevelingen van de commissie Gunning in 2011. In een brief licht Staatssecretaris Van Ark (SZW) de stand van zaken toe. Zij toont aan het afgelopen jaar veel stappen zijn gezet, ondermeer met  de invoering van het personenregister en het bevorderen van een open aanspreekcultuur. Lees meer.

IKK video’s: deel ze nu!

In 2019 en 2023 volgen nog een aantal IKK-wijzigingen. Zoals de nieuwe beroepskracht-kindratio, de aanstelling van de pedagogisch beleidsmedewerker en de nieuwe taaleis. De nieuwe IKK video’s zijn een ideaal middel om medewerkers en ouders te informeren over de geplande wijzigingen. Heeft u ze al gedeeld? Dat kan nu gemakkelijk met de YouTube links.

Buitenhek: harmonisatie leidt meestal niet tot vraaguitval

Hoe staat het ervoor met de harmonisatie? Op die vraag geeft bureau Buitenhek antwoord in een vervolgonderzoek. In vrijwel alle gemeenten is de harmonisatie inmiddels afgerond. Een belangrijke conclusie is dat de meeste gemeenten geen vraaguitval ervaren of verwachten door de harmonisatie. Lees hier meer over het onderzoek.

Q&A: Zijn er tips voor de invulling van de BKR?

Tijdens de bijeenkomsten IKK in juni 2018 is met houders gesproken over oplossingsrichtingen voor de nieuwe BKR. De te maken keuzes hangen nauw samen met de pedagogische visie. Waar begin je als ondernemer? Waar moet je aan denken? Bekijk de presentatie hier.

Advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

Het vorige kabinet heeft de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce had de opdracht om te adviseren hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan worden vereenvoudigd. In een brief reageren Minister Slob en Staatssecretaris van Ark op het advies. Lees meer.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.