< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 december 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

 

De inwerkingtreding van de Wet IKK is op 1 januari 2018. 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. In deze nieuwsbrief vindt u updates over de nieuwe wet- en regelgeving, beschikbare ondersteunngsproducten en overig relevant nieuws.

Bijeenkomsten Toezicht IKK

Er worden weer bijeenkomsten georganiseerd over de gewijzigde kwaliteitseisen. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, u krijgt de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.
Meer informatie over inhoud, data. locaties en aanmelden vindt u hier.

Voortgangsbrief Harmonisatie en IKK

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief gaat de staatssecretaris in op de stand van zaken van de implementatie van beide wetten en op de huidige aandachtspunten.

Veranderingen cao’s Kinderopvang en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe cao-eisen voor beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang. Doel van de wijziging is de kwaliteit in de Kinderopvang te verhogen, bijvoorbeeld door meer eisen te stellen aan de opleiding van beroepskrachten. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

IKK in het kort

Bent u kinderopvangondernemer en wilt u ouders, oudercommissie(s) en uw medewerkers informeren over Innovatie en kwaliteit Kinderopvang? U bent vrij om de informatie op www.veranderingenkinderopvang.nl te gebruiken in uw informatieverstrekking aan ouders en medewerkers:
-              IKK in het kort voor (pedagogisch) medewerkers
-              IKK in het kort voor oudercommissies
-              IKK in het kort voor ouders

Kinder-EHBO

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. De lijst met geregistreerde EHBO-certificaten die aangewezen zijn vindt u hier. Let op, per 4 december 2017 is ook de algemene EHBO-opleiding van het Oranje Kruis toegevoegd. Dit geldt voor alle afgegeven certificaten voor de algemene EHBO-opleiding van het Oranjes Kruis die per 1 januari 2017 gelden als passende kwalificatie.

Nieuwsbrief IKK wordt Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

Deze nieuwsbrief bevat binnenkort meer informatie dan alleen over IKK. Het ministerie van SZW zal u via de Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang informeren over bijvoorbeeld het personenregister kinderopvang (PRK), de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang, plannen voor een nieuwe financieringssystematiek en natuurlijk ook over IKK.
Op de hoogte blijven? U hoeft niets te doen! U wordt automatisch abonnee van de Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Vragen over de kwaliteitseisen die wijzigen door IKK? Uw vraag wordt wellicht al beantwoord op www.veranderingenkinderopvang.nl.
Kijk hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over IKK.

Colofon

Meer informatie over IKK? Ga naar www.veranderingenkinderopvang.nlBerichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.