< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 juni 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De inwerkingtreding van de bijbehorende wetswijziging staat gepland voor 1 januari 2018. Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek.

 

In deze nieuwsbrief vindt u updates over de nieuwe wetgeving, de lagere regelgeving die in voorbereiding is, beschikbare ondersteuningsproducten en overig relevant nieuws.

Website Veranderingen kinderopvang online

De website Veranderingen kinderopvang is half juni live gegaan. De site informeert ondernemers, ouders en stakeholders over de belangrijkste wijzigingen. De website biedt op dit moment informatie over de wijzigingen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Ook bevat de website informatie over de voorgenomen wijzigingen in de kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen worden in lagere regelgeving opgenomen. Deze staat nog niet vast. De informatie hierover is dus voorlopige informatie. Daarnaast vindt u er het laatste nieuws, de agenda voor de informatieve regiobijeenkomsten en een FAQ. De website zal de komende tijd verder worden gevuld. Bekijk de website Veranderingen kinderopvang.

Eerste Kamer stemt in met nieuwe wetten

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei ingestemd met twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Baby’s en peuters krijgen nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De wetten treden naar verwachting op 1 januari 2018 in werking. Lees hier over de goedkeuring van de twee wetten.

Informatiebijeenkomst IKK: meld u aan

In juni en juli worden er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Deze staan in het teken van de veranderingen in de kinderopvang op grond van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Tijdens de bijeenkomst worden de wijzigingen kort en bondig uitgelegd en wordt u voorzien van informatie over de praktische ondersteuning die beschikbaar komt en is er de gelegenheid vragen te stellen. We lichten de veranderingen toe en besteden aandacht aan de consequenties voor de uitvoering. Op deze website vindt u meer informatie over de locaties en kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst.

Let op: er zijn nog enkele plekken beschikbaar! Indien de bijeenkomst al vol is, krijgt u een plek op de reservelijst.

Colofon

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Frank Kentin via fkentin@minszw.nl.