< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 maart 2018

Inhoudsopgave

Personenregister kinderopvang van start

Vandaag is het Personenregister kinderopvang van start gegaan. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register. Bent u stagiair, uitzendkracht, vrijwilliger of zelfstandige? Dan bent u verplicht zich direct in te schrijven. Dit geldt ook wanneer u structureel tijdens opvanguren op een opvanglocatie aanwezig bent. Bent u een vaste medewerker, (een volwassen huisgenoot van) een gastouder, een bestuurder of administratieve medewerker? Dan heeft u tot 1 juli 2018 de tijd. Inschrijven kan op de website van DUO.

Kamerbrief uitstel inschrijving

Bestuurders in de kinderopvang die nog niet continu gescreend worden, moeten alsnog een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, voordat zij zich kunnen inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Daarom krijgen zij uitstel tot 1 juli 2018. Dat maakte staatssecretaris Van Ark (SZW) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Kijk hier voor meer informatie

Vernieuwde brochure wet IKK

De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Wilt u een actueel overzicht van alle aanpassingen? Bekijk de vernieuwde brochure

ZonMw onderzoekt kwaliteitsverbetering

ZonMw start met zeven nieuwe onderzoeksprojecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Onderzoekers werken hierin nauw samen met de praktijk van de kinderopvang om erachter te komen wat werkt en wat niet (en waarom en hoe). Meer weten over de projecten? Lees verder

Video: de ontwikkeling van het kind centraal

In de kinderopvang werken we samen aan de ontwikkeling van het kind. Wilt u meer weten over thema’s zoals verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan en het mentorschap? Bekijk de video ‘De ontwikkeling van het kind centraal’ voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.