< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 mei 2018

Inhoudsopgave

Aanmelden IKK bijeenkomsten

In juni worden er wederom ondernemersbijeenkomsten georganiseerd over de invoering van de wet IKK. De bijeenkomsten gaan in op onder andere de BKR, toezicht en de eisen aan de pedagogisch beleidsmedewerker. Aanmelden kan nog via deze website

Q&A: afwijken van de BKR in de BSO

De BSO mag een half uur per dag afwijken van de BKR. Maar moet dit ook worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan? Benieuwd naar het antwoord? Bekijk de website.

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. Wilt u weten welke wijzigingen er nog aankomen in 2019 en 2023? Deze zijn in een overzicht op een rijtje gezet. Het overzicht biedt ook een beknopte opsomming van acties waar ondernemers, medewerkers en ouders mee te maken krijgen. Bekijk het overzicht hier.

UITGELICHT: pedagogisch beleidsmedewerker

De taken van pedagogisch beleidsmedewerkers bestaan uit twee onderdelen: (1) het ontwikkelen van pedagogisch beleid en (2) het coachen van pedagogisch medewerkers. Dit mag door één of meerdere medewerkers worden uitgevoerd. Hoe bereken je hoeveel uur er minimaal ingezet moet worden op de coaching en hoeveel op het pedagogisch beleid? Deze pagina biedt inzicht.  

Scholingseisen voor werken met baby’s

Per 1 januari 2023 gelden nieuwe scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. De ingroeiperiode van vijf jaar is per 2018 ingegaan. Meer weten over deze eisen, de ingroeiperiode en welke stappen u nu al kunt zetten? Lees verder

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.