< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

22 maart 2018

Inhoudsopgave

Verzamelbrief Kinderopvang maart 2018

Op 8 maart stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Verzamelbrief Kinderopvang maart 2018 naar de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij in op de voortgang van verschillende trajecten die bijdragen aan een goede, veilige en toegankelijke kinderopvang. Meer weten? Lees hier de  belangrijke ontwikkelingen.

Uitkomsten onderzoek aanscherping BKR

De verwachte kostenstijging naar aanleiding van de aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) in de dagopvang is onderzocht. In een kamerbrief gaat Van Ark in op de onderzoeksopzet, de resultaten van het onderzoek en haar conclusies. Meer weten? Bekijk hier de kamerbrief en de onderzoeksrapportage

Voortgang Personenregister

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 gestart en inmiddels hebben zich bijna 92.000 personen ingeschreven. Een heel goed begin voor deze nieuwe fase van continue screening. Lees verder voor een aantal belangrijke aandachtspunten.

LKK: start 2e meting | vragen & antwoorden

De tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is gestart. Tot en met juli 2018 wordt gezocht naar kinderopvanglocaties in verschillende regio’s die willen meedoen aan het onderzoek. Kijk hier voor de regio’s waar wordt geworven. Staatssecretaris Van Ark heeft ook 17 vragen beantwoord over de eerste LKK in 2017 met thema’s als de onderzoeksopzet, babyopvang, buitenschoolse opvang en de implicaties van het onderzoek. Bekijk hier alle vragen en antwoorden.

Verschil tussen twee taaleisen

In de praktijk blijken er veel vragen te zijn over de taaleis IKK en de taaleis voorschoolse educatie. Wat is het verschil tussen de twee taaleisen? En hoe kunt u aantonen dat uw medewerkers er aan voldoen? De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een handig overzicht gemaakt.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.