< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 september 2018

Inhoudsopgave

Verschillenanalyse BKR

In een brief informeert Staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer over de resultaten van de verschillenanalyse BKR en de consequenties voor de maximum-uurprijs. Van Ark meldt dat de verschillenanalyse geen aanleiding geeft om de maximum-uurprijs in de dagopvang van € 8,02 aan te passen. Verder geeft Van Ark aan dat ze de ontwikkelingen in de praktijk goed in de gaten zal houden. Lees hier de brief.

Rekentool pedagogisch beleidsmedewerker

In de Wet IKK is een verplicht minimum urenaantal voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker vastgesteld. Maar wat is die verplichte ureninzet? Hoe bereken je het aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal pedagogisch beleidsmedewerkers dat daarbij hoort? Hoe ga je daarbij om met de inzet van flexibele krachten? De rekentool en bijbehorend rekenvoorbeeld bieden uitkomst.

De dag van de medewerker in de kinderopvang

Vandaag is het de 'De dag van de medewerker in de kinderopvang'. De dag om kinderopvangmedewerkers even extra aandacht te geven en te bedanken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedankt alle medewerkers voor hun inzet. Heeft u uw collega's of medewerkers al in het zonnetje gezet?

Q: Wie heeft er recht op coaching en op hoeveel uur?

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht kinderopvangmedewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. De regelgeving zegt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. De coaching geldt niet alleen voor vaste beroepskrachten, maar ook voor beroepskrachten met flexibele inzet. Lees meer.

Rekentool BKR 43.000 keer gebruikt

De rekentool voor de nieuwe BKR staat nu drie maanden live. Inmiddels hebben zo'n 43.000 mensen gebruik gemaakt van de rekentool. De rekentool BKR geeft kinderopvangondernemers inzicht in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor de beroepskracht-kindratio in verschillende groepscombinaties. Lees meer

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.