< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

3 februari 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u en uw organisatie nauw betrokken zijn bij het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De inwerkingtreding van deze wetswijziging  staat gepland voor 1 januari 2018. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de implementatie van het akkoord. Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek.

Inleiding

Het project Implementatie IKK informeert branchepartijen, kinderopvangondernemers, ouders en werknemers in de kinderopvang over de voortgang van de implementatie van het akkoord. Alle elementen van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang komen aan bod:

  • De wijzigingen in wet- en regelgeving,
  • het (nieuwe) toezicht en de handhaving op de kwaliteitseisen,
  • de pilots innovatieve opvang en
  • de ondersteuningsproducten die binnen het project ontwikkeld worden.
De projectgroep ontwikkelt een website waar de informatie terug te vinden is. Regelmatig sturen wij ook nieuwsbrieven uit. Wij peilen de behoeften van ondernemers door aan te sluiten bij bestaande initiatieven die kijken naar verbetering van de kwaliteit in de kinderopvang. Daarnaast komt er een klankbordgroep van ketenpartners. Ook komen er werkgroepen waar ondernemers ondersteuningsproducten ontwikkelen.

Tot slot worden regionale informatiebijeenkomsten (‘roadshows’) voor ondernemers georganiseerd. Via deze nieuwsbrief en op de nieuwe website zullen deze bijeenkomsten aangekondigd worden.

Invoer van de nieuwe wet- en regelgeving

Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen. Hiervoor moet de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd worden. Dit gebeurt door middel van een Wijzigingswet, de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (‘Wet IKK’). De wet ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. De Wet IKK zal waarschijnlijk 1 januari 2018 ingaan.  

 

Lees meer

Belangrijkste punten uit het akkoord

Binnenkort verschijnt er meer informatie op de nieuwe website over het akkoord. Wij hebben de belangrijkste punten alvast voor u samengevat.

Lees meer

Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Deze nieuwsbrief is gericht op communicatie over de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel IKK. Echter, daar waar dit relevant voor u is, zullen ook de effecten van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kort worden benoemd.

Lees meer

Kalender

Wetgevingskalender
Kijk voor een actueel overzicht op de wetgevingskalender online.
 
Kalender Implementatie IKK
Jan – Feb.2017            
Eerste bijeenkomst klankbordgroep
Aanpak ontwikkelen website
Publicatie samenvatting akkoord voor ondernemers.
Start ontwikkeling ondersteuningsproducten

vanaf maart 2017        
Roadshow voor houders kinderopvang

Januari 2018                
Nieuwe kwaliteitseisen van kracht

Team Implementatie IKK

Het traject rondom de implementatie en de communicatie van de Wet IKK wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door een team, dat bestaat uit Frank Kentin, Ellen Radstake en Liang de Beer. Het team gaat zich onder andere bezig houden met:

  • Het ontwikkelen van een website met informatie voor het veld over de komende wetswijzigingen
  • Het formeren en bij elkaar roepen van een klankbordgroep.
  • Het samenstellen van diverse werkgroepen om deelproducten te kunnen ontwikkelen .

Colofon

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Frank Kentin via fkentin@minszw.nl.