< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 januari 2019

Inhoudsopgave

Infographic kinderopvangtoeslag

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In deze infographic staat het uitgelegd. Een handig hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders en andere geïnteresseerden uit te leggen. Lees meer.

Herziene brochure pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? En hoe kunt u invulling geven aan deze functie? In deze herziene brochure staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. Lees meer.

Impuls voor betere en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft tijdens haar bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire meerjarige afspraken gemaakt voor het versterken van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Het programma, Bes(t) 4 Kids, is een samenwerking tussen de drie Openbare Lichamen op de eilanden en de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK. Lees meer.

Brochure toezicht en handhaving

In een nieuwe brochure van GGD GHOR Nederland staan de belangrijkste eisen waar een kinderopvang aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang. Ook geeft de folder informatie over hoe het toezicht en de handhaving in de kinderopvang is georganiseerd en wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente zijn. Lees meer.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.