< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 juni 2018

Inhoudsopgave

Kinderopvangtoeslag gaat omhoog

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Lees meer.

Staatssecretaris bezoekt kinderopvang

Op 31 mei bracht Staatssecretaris van Ark een werkbezoek aan Bink kinderopvang. Doel van het werkbezoek was het ervaren van de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang (Wet IKK) en de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in de praktijk. Lees hier meer over haar bezoek. 

Nieuwe rekentool BKR

De rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR) veranderen per 1 januari 2019. Voor kinderopvangondernemers is er nu een rekentool BKR die inzicht geeft in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties. Meer weten? De rekentool is nu beschikbaar.

Nieuwe geregistreerde EHBO-aanbieders

Om adequaat te handelen bij incidenten, moet er tijdens openingsuren op ieder kindercentrum een volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 juli komen er twee EHBO-certificaten bij op de lijst met geregistreerde aanbieders. Namelijk: 'Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving' van NIKTA en 'Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK)' van CIBOT.

Gewijzigde administratieplicht per 1 juli

Vanaf 1 juli 2018 geldt een gewijzigde administratieplicht voor houders door de invoering van het PRK. Houders moeten gegevens van personen die zij koppelen aan hun organisatie ook bewaren in hun administratie. Het gaat om de persoonsgegevens en het BSN. De toezichthouder mag deze gegevens opvragen bij de houder om de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister te controleren. Weten hoe dit werkt? Kijk op de website.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.