< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 november 2018

Inhoudsopgave

Bekijk de vlogs 'IKK in de praktijk'

Hoe gaan kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in de praktijk om met IKK? Ze laten het zien! Bekijk nu de eerste twee vlogs in de reeks 'IKK in de praktijk'. We trappen af bij kinderopvang Katrijn, over de BKR die vanaf 1 januari 2019 geldt. De tweede vlog gaat over het minimum taalniveau dat vanaf 1 januari 2023 verplicht is. Bekijk de vlogs hier

Brochure pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? En hoe kunt u invulling geven aan deze functie? In deze brochure staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. 
 

Brochure toezicht en handhaving kinderopvang

In een nieuwe brochure van GGD GHOR Nederland staat een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. Daarnaast geeft de folder informatie over hoe het toezicht en de handhaving is georganiseerd en wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente zijn. Lees meer.

SCP-rapport 'Kijk op de kinderopvang'

In het rapport ‘Kijk op de kinderopvang’ schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe ouders van baby’s en kleuters de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang in 2017 vonden. Staatssecretaris van Ark onderzoekt met veldpartijen hoe de lessen uit het rapport in de praktijk gebracht kunnen worden. In een brief gaat ze in op specifieke punten uit het rapport. Lees meer.

Colofon

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.

Meer informatie? www.veranderingenkinderopvang.nl

Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.