< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 22 december 2017

Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden.

Inhoudsopgave

Vaste gezichten criterium en overmacht

Op 20 en 21 december was er een begrotingsbehandeling waarin staatssecretaris Van Ark de vraag kreeg hoe omgegaan wordt met overmacht situaties bij het vaste gezichtencriterium. Dit naar aanleiding van een advies van de VNG en GGD-GHOR Nederland aan hun leden. Lees hier verder.

Lees de verzamelbrief Kinderopvang

Op 28 november stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Verzamelbrief Kinderopvang november 2017 naar de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij in op de voortgang van verschillende trajecten die werken aan een goede, veilige en toegankelijke kinderopvang. Lees hier meer.

Zes video's over de wet IKK

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. En daarnaast een video voor medewerkers en een voor ouders en oudercommissies. Bekijk de video’s voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Webinar personenregister Kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op 12 december organiseerde DUO een webinar over het personenregister. Kijk het webinar nu gratis terug.

UITGELICHT: 3-uursregeling

De 3-uursregeling verandert per 1 januari 2018. De kinderopvangondernemer bepaalt de tijdstippen voortaan zelf en verantwoordt dit in het pedagogisch beleidsplan. Heeft u behoefte aan meer informatie? Bekijk dit nieuwsbericht.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW.


Berichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.