< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Veiligheid en Justitie Bulletin

Jaargang 6, Nummer 1, 23 januari 2014

Het Veiligheid en Justitie Bulletin is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor professionals die werken aan een rechtvaardig, veilig Nederland. Abonnees ontvangen eens in de drie weken een overzicht van het laatste nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aantal risicomeldingen faillissementsfraude neemt toe

Faillisementsfraude

Het aantal risicomeldingen van faillissementsfraude neemt toe. Dat blijkt uit de evaluatie van Wet controle op rechtspersonen (Wcr) die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2013 zijn 137 risicomeldingen gemaakt en 797 netwerktekeningen verstrekt. Het toezicht op rechtspersonen is een van de instrumenten in de aanpak van faillissementsfraude (lees meer).

Opstelten en Teeven: dader betaalt eigen bijdrage

inrichting

Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting wordt op de daders verhaald. Dit staat in twee wetsvoorstellen die minister Opstelten en staatssecretaris Teeven op 13 januari voor advies naar verschillende instanties hebben gestuurd (lees meer).

Nieuw voorstel over toezicht advocatuur

toga

Staatssecretaris Teeven heeft na goed overleg met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) een nieuw voorstel gedaan over het toezicht op de advocatuur. Kern van het plan is de vorming van een college van toezicht - een nieuw, intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en waarvan de landelijk deken voorzitter wordt. De overige twee leden zijn geen advocaat (lees meer).

Opstelten spreekt treinpersoneel over geweld en agressie

opstelten_ns

Minister Opstelten sprak op 20 januari met treinpersoneel over toenemende agressie en geweld in het openbaar vervoer (lees meer). De minister zei zei tegen de aanwezige vakbonden en het personeel dat hij helemaal achter hen staat.

Nieuwe regeling slachtofferhulp voor winkeliers

buit

Winkeliers die slachtoffer worden van een overval kunnen voortaan ook ondersteuning krijgen van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers juridische ondersteuning (lees meer). Samen met Detailhandel Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Slachtofferhulp Nederland een ondersteuningspakket op maat gemaakt (lees meer).

Twintig jaar Extra Beveiligde Inrichting: geen ontvluchtingen

inrichting

Sinds de oprichting van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (1993) is geen enkele gedetineerde uit de EBI ontsnapt. Ontsnappingen uit andere penitentiaire inrichtingen, die plaatsvonden in deze periode, zouden uit de EBI niet succesvol zijn geweest. Dit blijkt uit onderzoek dat verricht is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (lees meer).

Maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

gedetineerdentransport

Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE). Dat zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie, die de strafrechtelijke beslissing moet uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering (lees meer).

Teeven bezoekt Rwanda en Burundi

Teeven Rwanda

Staatssecretaris Teeven heeft van 5 tot en met 10 januari Rwanda en Burundi bezocht (lees meer). Met zijn Rwandese en Burundese ambtsgenoten sprak hij over migratie, uitlevering en justitiële samenwerking. Met Rwanda is een overeenkomst gesloten die wederzijds de gedwongen terugkeer van elkaars onderdanen mogelijk maakt.
Teeven en zijn Burundese collega's zijn tevreden over de samenwerking tussen de Nederlandse en Burundese migratiediensten. Deze samenwerking wordt voortgezet (lees meer).

Ook deze jaarwisseling nog niet goed verlopen

politie

Ook de jaarwisseling 2013-2014 is nog niet goed verlopen. Minister Opstelten heeft waardering voor de grote inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel, gemeenten en andere betrokkenen. Maar het aantal incidenten, zoals mishandeling, vernieling en brandstichting, is nog altijd te hoog. Dat heeft de minister de Tweede Kamer geschreven in een brief over het rapport Landelijk beeld van de jaarwisseling 2013-2014 (lees meer).

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.