< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 1, 3 maart 2015

Fors minder woninginbraken, overvallen en straatroven in 2014

Het aantal High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer, is ook dit jaar flink gedaald. Zo vonden er 19% minder (pogingen tot) woninginbraken plaats, het aantal overvallen en straatroven daalden beide met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de nationale politie.

Lees meer

Noorse gevangenen in september naar Nederland

Staatssecretaris Teevenen de Noorse minister Anundsen van Justitie hebben afgesproken dat de eerste Noorse gevangenen, zo mogelijk, al op 1 september 2015 naar Nederland worden overgebracht. Teeven en Anundsen tekenden in Veenhuizen het verdrag waarin wordt geregeld dat de Noorse gevangenen naar Nederland kunnen komen.

Lees meer

Kabinet wil meer ruimte voor drones

Het kabinet wil meer ruimte geven voor het gebruik van drones. Verruiming van de regelgeving voor onbemande luchtvaartuigen moet economische en maatschappelijke kansen bieden voor bedrijven en overheden. Daarbij wordt telkens een goede balans gezocht met de maatschappelijke belangen van veiligheid, luchtvaart en privacy. Lees meer

Voorbereiding illegale hennepteelt strafbaar per 1 maart 2015

Vanaf 1 maart 2015 kunnen alle schakels in de georganiseerde hennepcriminaliteit strafrechtelijk worden aangepakt. Personen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen zijn ook strafbaar bezig.

Lees meer

Kabinet: meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt. Lees meer

Screening bij asielprocedure gezinnen werkt

Geen enkel gezin dat op Schiphol een asielaanvraag wilde doen, is sinds de invoering van de screening op 1 september 2014 in de Gesloten Gezinsvoorziening geplaatst. Alle 33 gezinnen die van september tot februari aan de grens geweigerd werden, konden na hun screening doorlopen in de open setting van Ter Apel. Lees meer

Nieuwe wetgeving raadsman bij politieverhoor naar Tweede Kamer

De twee wetsvoorstellen die ervoor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor, zijn bij de Tweede Kamer ingediend. Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen.

Lees meer

Staatscommissie Herijking ouderschap zoekt ervaringsdeskundigen

De Staatscommissie Herijking ouderschap buigt zich over vraagstukken rond afstamming, meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederscha en nodigt belanghebbenden/belangstellenden uit om vanuit eigen ervaring of kennis informatie met haar te delen.

Lees meer

Tweede Kamer steunt wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kustenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt.

Lees meer

Teeven: kosten van toezicht en tuchtrecht doorberekenen

Staatssecretaris Teeven wil dat notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders de kosten gaan betalen die de overheid maakt voor het toezicht op en de tuchtrechtspraak van hun beroepsgroep. Lees meer

Colofon

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie