< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 10, 30 november 2016

Van der Steur investeert extra in aanpak mensenhandel

Minister Van der Steur maakt extra geld vrij voor meer capaciteit en expertise in de aanpak van mensenhandel. In 2017 wordt eerst 1 miljoen euro extra geïnvesteerd in meer rechercheurs die zijn gecertificeerd om mensenhandelzaken op te pakken. Lees meer

Dubbelcheck bij registratie alle kinderpardonzaken

Staatssecretaris Dijkhoff laat alle kinderpardonzaken voortaan door een tweede persoon controleren. Hij constateert dat er administratieve fouten zijn gemaakt en die wil hij in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Ook komen er heldere instructies voor de medewerkers die deze data verwerken. Lees meer

Van der Steur stelt ‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ in

Minister van der Steur heeft de resultaten ontvangen van een vergelijkend onderzoek te doen naar lijkschouw en sectie in Nederland.  Er zijn verbeteringen mogelijk zijn in het Nederlandse systeem, onder andere als het gaat om de kwaliteit van de lijkschouw. De minister vindt de suggestie van de conclusies zorgelijk. Hij stelt daarom een ‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ in. Lees meer

Innovatieve aanpak helpt ouders en kinderen in een complexe scheiding

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn vooral voor kinderen groot. Daarom is op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie het programma ’Recht doen aan je kind’ ontwikkeld. Hierin krijgen ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, hulp aangeboden. Lees meer

Van der Steur versterkt bestrijding terrorisme

Minister Van der Steur wil de mogelijkheden verruimen om terrorisme te bestrijden. Het gaat om voorstellen die de opsporing en vervolging van terroristische misdrijven verbeteren. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Lees meer

Overlastgevende asielzoekers snel afgewezen en land uit

Kansloze asielzoekers die zich ernstig misdragen, moeten zo snel mogelijk worden opgepakt, afgewezen, vastgezet en het land uitgestuurd. Staatssecretaris Dijkhoff vindt het onwenselijk dat mensen die helemaal geen recht op bescherming hebben, hier naar toe komen om asiel te vragen en dan ook nog voor overlast zorgen. Daarom neemt hij nu samen met alle betrokken partijen maatregelen. Lees meer

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer

Langdurige en kostbare procedures zijn binnenkort verleden tijd, wanneer consumenten of bedrijven de schade van een slecht product of gebrekkige dienstverlening vergoed willen krijgen. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks voor een groep gedupeerden in één procedure vergoeding van massaschade vorderen. Minister Van der Steur heeft het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees meer

Voldoende aandacht voor signalen jihadisme in de vreemdelingenketen

In de signalering van jihadisme, radicalisering en ronselpraktijken in de vreemdelingenketen lijken zich in de uitvoering van de opzet geen grote problemen voor te doen. Dit staat in het onderzoek ‘Jihadisme en de vreemdelingenketen’ dat minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Lees meer

Kabinet ziet kansen Big Data om veiligheid te bevorderen

Het kabinet vindt dat Big Data kansen biedt om de veiligheid in Nederland te bevorderen. Het gebruik van big data analyses kan bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door politie en justitie, bijvoorbeeld om preventief op te kunnen treden. Dat staat in de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’. Lees meer

Medaille voor leden Border Security Teams Griekenland

Marechaussees, andere militairen, politiemensen en medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers die onderdeel uitmaakten van zogeheten Border Security Teams (BST) in Griekenland hebben een medaille ontvangen. Lees meer

Meer illegalen aangetroffen door extra controles marechaussee

De marechaussee heeft in de eerste helft van 2016 60 procent meer zogeheten MTV-controles uitgevoerd dan in de eerste helft van 2015. Daarbij zijn 700 meer illegale vreemdelingen aangetroffen (1120) dan in dezelfde periode vorig jaar (420). Dit staat in de Rapportage vreemdelingenketen van staatssecretaris Dijkhoff. Lees meer

Regeling VOG voor vrijwilligers weer verlengd

Staatssecretaris Dijkhoff heeft voetbalvereniging RKVV JEKA uit Breda in het zonnetje gezet. De Brabantse club is de 4000ste organisatie, die deelneemt aan de regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. De staatssecretaris reikte een bewijs van deelname uit en overhandigde samen met NOC*NSF een cadeau. Lees meer

Uitreiking Herinneringsmedailles Vredesoperaties

Minister Van der Steur, de Commandant der Strijdkrachten, de korpschef van de politie en de plv. SG van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Herinneringsmedailles Vredesoperaties uitgereikt. De medailles zijn gegeven  aan 49 functionarissen van de Koninklijke Marechaussee, nationale politie en civiele experts. Lees meer

Groningen en Nijmegen openen kleinschalige voorzieningen voor justitiële jeugd

In navolging van de gemeente Amsterdam starten voor het einde van het jaar 2 kleinschalige voorzieningen in Nijmegen en Groningen bedoeld voor justitiële jongeren. Beide zogenaamde proeftuinen lopen tot de zomer van 2017. Deze proeftuinen zijn een uitwerking van de 'Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd'. Lees meer

Serie: Humans of VenJ

Oud-Raadsheer Fred Hammerstein over wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade

“Wat hebben woekerpolissen en borstimplantaten met elkaar gemeen? Het zijn producten of diensten waar meerdere mensen mogelijk dezelfde financiële of lichamelijke schade door hebben geleden. Voor een antwoord op de schuldvraag kunnen zij gezamenlijk naar de rechter. Het verhalen van de geleden schade gebeurt tot nu toe individueel. Daar komt nu verandering in."

Lees meer

Colofon