< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 juni 2014

Het Veiligheid en Justitie Bulletin is de elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor professionals die werken aan een rechtvaardig, veilig Nederland. Abonnees ontvangen regelmatig een overzicht van nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Minister Opstelten bezoekt Moerdijk

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zich vandaag in Moerdijk laten informeren over de explosies die daar dinsdagavond hebben plaatsgevonden bij de Shell fabriek.
De brand brengt volgens Opstelten de herinnering weer terug aan 5 januari 2011, toen brand uitbrak bij Chemie-Pack. “Vooral ook omdat er meteen een enorme vuurzee tot in de wijde omtrek te zien was. Ik begrijp dat iedereen hier enorm van geschrokken is”.
Volgens Opstelten is het te vroeg om conclusies te trekken, en alles moet goed worden onderzocht. De eerste indruk van de bewindsman is dat de burgemeester en Veiligheidsregio adequaat hebben opgetreden, en dat er lessen zijn geleerd van de brand bij Chemiepak.
Lees meer

Kabinet investeert in toezicht natuurgebieden

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben op 2 juni in Nationaal Park De Hoge Veluwe gesproken met de particuliere werkgevers van de 'groene' buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), die toezicht houden in buitengebieden. De politie en het OM maken met de werkgevers van de boa's verdere afspraken over wederzijdse inzet en samenwerking in buitengebieden. Ook investeert het kabinet 100.000 euro in opleidingen voor groene boa's. Lees meer

Gezinnen met kinderen niet langer in een cel

Staatssecretaris Teeven komt met een alternatieve locatie voor gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), die anders in reguliere detentiecentra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie terecht zouden komen. In deze nieuwe, ruim opgezette locatie in Zeist kunnen kinderen en ouders vrij bewegen op het terrein.

Lees meer

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving

Staatssecretaris Teeven wil de vergoeding van schade door letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld.

Lees meer

Senaat eens met nieuwe regels voor arbitrage

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Opstelten aangenomen dat de regels voor arbitrage moderniseert. De nieuwe regeling, die op 1 januari 2015 in werking treedt, neemt praktische belemmeringen weg door administratieve lasten te verlichten. Het wetsvoorstel maakt Nederland nog aantrekkelijker voor internationale arbitrageprocedures.

Lees meer

Hogere straffen voor computercriminaliteit

Het kabinet voert hogere straffen in voor computercriminaliteit. Criminelen die computergegevens vernielen, computersystemen ontoegankelijk maken door aan wachtwoorden te sleutelen of computers bestoken met spam zodat de boel vastloopt, kunnen straks een gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegemoet zien. Nu is dat nog één jaar. Als ze deze delicten plegen met een ‘botnet’ wordt de maximumstraf drie jaar. Brengt een computerdelict ernstige schade toe of is deze gericht tegen vitale infrastructuur, dan wordt de maximale gevangenisstraf vijf jaar.

Lees meer

Kabinet pakt overlast door vuurwerk aan

Het kabinet verkort de verkoop- en afsteektijden voor vuurwerk. Vanaf dit jaar mag vuurwerk op oudjaarsavond worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer vanaf ’s ochtends 10.00 uur. Ook mag vuurwerk voortaan op twee in plaats van drie werkdagen worden verkocht. Verder wordt met een vergunningsstelsel de import van illegaal en zwaar vuurwerk beperkt. Het kabinet wil zo de overlast en onveiligheid door vuurwerk verminderen, zodat voor meer mensen de jaarwisseling een feest kan zijn.

Lees meer

Niet meer naar politiebureau voor aangifte gestolen auto

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie gaat beter samenwerken met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Dit betekent dat de eigenaar van een gestolen voertuig niet langer dan nodig aansprakelijk is en dat de pakkans van de dieven vergroot wordt.

Lees meer

Rijksbreed wetgevingsprogramma naar parlement

Minister Opstelten heeft een geactualiseerde versie van het Rijksbrede wetgevingsprogramma naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat een overzicht met wetsvoorstellen en AMVB’s van het kabinet met een bezuinigingsdoelstelling van € 50 miljoen of meer.

Lees meer

Senaat stemt in met uitbreiding preventief fouilleren

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten dat burgemeesters de mogelijkheid geeft voor maximaal twaalf uur een gebied aan te wijzen waar de politie op bevel van de officier van justitie preventief op wapens mag fouilleren. Het moet dan gaan om een plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een stevige vechtpartij bij de uitgang van een discotheek of café of een dreigende confrontatie tussen voetbalhooligans in de buurt van een treinstation.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.