Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 5, 23 september 2016

Nu dat we de zomertijd definitief achter ons laten, brengen wij u graag weer op de hoogte van het laatste nieuws van Agenda Stad. Zo organiseerden we de afgelopen tijd de eerste van een reeks Agenda Stadtafels, waar bestuurders, ondernemers en wetenschappers met elkaar in gesprek gingen over de stad. De City Deal Klimaatadaptatie presenteerde haar werkplan voor het komende jaar en verder kwam de publicatie 'Stadsmakers in Nederland' uit met daarin belangrijke lessen uit de Challenge Stad voor de Toekomst. Verder wacht ons een drukke maand oktober met verschillende evenementen en bijeenkomsten. Die hebben we voor u op een rij gezet in de agenda.

Inhoudsopgave

Nieuws

City Deal voor klimaatbestendige steden van start

Samenwerken aan toekomstbestendige steden.’ Dat is de insteek van het werkplan dat het coordinatieteam van de City Deal Klimaatadaptatie afgelopen 1 september presenteerde. Met dit plan gaan de betrokken overheden, kennisinstellingen en bedrijven het komende jaar aan de slag om steden meer klimaatadaptief te maken. Maar wat houdt dat precies in? Lees verder

Eerste Agenda Stadtafel: ‘Steden en economische transitie’

Impressie eerste Agenda Stad Tafel

Afgelopen 29 augustus kwamen in het stadhuis van Rotterdam dertig bestuurders, ondernemers en wetenschappers bijeen om onder leiding van burgemeester Aboutaleb te spreken over de rol van steden in economische transities. Lees de korte impressie van deze eerste Agenda Stadtafel. Lees verder

Werkconferentie Agenda Stad

Werkconferentie Agenda Stad

Hoe kunnen steden succesvol samenwerken aan maatschappelijke en economische vraagstukken? Hoe zorgen we ervoor dat deze vraagstukken op de Europese Agenda komen? En wat moet er op de toekomstige Agenda voor de Stad staan? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen op de Werkconferentie van Agenda Stad in Eindhoven. Lees verder

Interviews

‘Nederland als één bruisende, vitale en groene stad’

Waar de grote steden in ons land blijven groeien en steeds belangrijker worden voor onze welvaart, zien de kleinere steden juist leegstand ontstaan. Door meer een stedennetwerk te vormen kan heel Nederland profiteren van de groei van steden, pleit Erik te Brake, projectleider stad van de campagne NL Next Level. Lees verder

‘Meer kansen voor stadmakers is goed voor de samenleving’

Waarmee zijn stadsvernieuwers het meeste geholpen? Die vraag stond centraal in de Challenge Stad van de Toekomst die Kennisland van april 2015 tot april 2016 samen met Pakhuis de Zwijger organiseerde. Pepijn Reeser van Kennisland licht toe. ‘Er is behoefte aan minder afstand tot gearriveerde partijen.’ Lees verder

‘De kracht van de City Deal ligt in het netwerk’

De City Deal Klimaatadaptatie wil een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden, met thema’s als veiligheid en vergroening van de stad. Een van de belangrijkste opbrengsten is echter de unieke manier van samenwerken die is ontstaan, stelt Paula Ragetlie, een van de trekkers van de City Deal. Wat maakt deze zo bijzonder? Lees verder

Publicaties

Balans van de Leefomgeving 2016

Op 14 september heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Balans van de Leefomgeving gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen. Het PBL brengt tweejaarlijks deze rapportage uit over de staat van milieu, natuur en ruimte in ons land. Ook evalueert het PBL in hoeverre de leefomgevingsdoelen van parlement en regering tijdig worden bereikt. Lees verder

Met provocatieve beelden leren over de toekomst van de stad

Vorig jaar gingen studenten van de Hogeschool Utrecht aan de slag voor Agenda Stad met 8 'probes', tastbare beelden, van een mogelijke toekomstige stad. Die lokten verrassende reacties uit en brachten waardevolle inzichten voor de Nederlandse steden van 2050. Onlangs werden ze gepubliceerd. Lees verder

Agenda

4 oktober 2016 'Stadmaken in Nederland'

Een avond terugblikken en vooruitkijken in Pakhuis De Zwijger met onder andere stadmaker Floor Ziegler, die vertelt over de resultaten van een jaar lang ‘wandelen’ door steden in Nederland en het verbinden van initiatieven. Meer informatie

6 oktober VerDus congres: Urban Innovation – the next step

Hoe kunnen stedelijke regio’s zichzelf versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame ontwikkeling? Dit staat centraal tijdens het congres over stedelijke innovatie op 6 oktober in Breda. Meer informatie

12 oktober Landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad

De projectgroep City Deal Inclusieve Stad organiseert samen met Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een bijeenkomst, waar ze de analyse van 100 casussen uit het veld presenteert en waar gemeenten hun ervaringen delen over het sociaal domein. Meer informatie

24 oktober Stakeholderevent ‘Laat steden weer bruisen’

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland organiseren vanuit de campagne NL Next Level een stakeholderbijeenkomst in Den Haag over de toekomst van onze steden en dorpen. Meer informatie

27 oktober Werkconferentie Agenda Stad

In Eindhoven organiseert Agenda Stad met haar partners de jaarlijkse werkconferentie. Hoe ziet de Agenda voor de Stad in de toekomst eruit? Meer informatie

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad