Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 juni 2017

Vandaag een speciale editie van deze nieuwsbrief over de Europese Agenda Stad. Een jaar geleden kwamen EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling namelijk met elkaar het Pact van Amsterdam overeen. Dit was het startsein voor de Europese Agenda Stad. Een echte doorbraak! Nooit eerder werkten steden, lidstaten, de Europese Commissie en Europese instellingen samen aan een gemeenschappelijke stedelijke agenda.

Om dat te vieren organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het European Urban Knowledge Network (EUKN), Platform31 en de gemeente Utrecht op 4 juli een bijeenkomst over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad. Ook kijken we met vertegenwoordigers van verschillende overheden (steden, provincies, ministeries en de Europese Commissie) en onderzoeksinstellingen vooruit naar de toekomstige positie van steden in de Europese beleidsarena.

Viert u mee? Aanmelden kan hier.

Inhoudsopgave

Eén jaar Pact van Amsterdam: de staat van de Stad in de EU

Afgelopen 30 mei was het een precies een jaar geleden dat het Pact van Amsterdam werd aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. Het Pact zorgde voor een doorbraak in stedelijk beleid in Europa. Intussen zijn op alle twaalf afgesproken thema’s partnerschappen gestart en werken 200 verschillende Europese steden, ministeries, EU-instellingen en stakeholders met enthousiasme samen aan effectiever en efficiënter EU-beleid voor steden. Lees verder

Europese Agenda Stad op VN-Conferentie

Op 22 en 23 juni vond in Den Haag het UN Public Service Forum plaats. Tijdens deze tweedaagse internationale conferentie zetten landen zich in voor een betere publieke dienstverlening onder de titel ‘The Future is Now’. Centraal stond de vraag hoe de overheid de dienstverlening aan burgers kan verbeteren door haar aanpak te vernieuwen. Bij de sessie over inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden, presenteerde speciaal gezant Nicolaas Beets de Europese Agenda Stad als een dergelijk voorbeeld. De Europese Agenda Stad bevond zich in goed gezelschap, met vernieuwende voorbeelden uit onder meer Seoul, Medellin en Parijs. Lees meer over de conferentie

Europese Agenda Stad: eerste aanpassing Europese regelgeving een feit

De Europese Commissie heeft recent bekendgemaakt dat de regels voor staatssteun worden vereenvoudigd. De aanpassing van de zogenaamde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) leidt er onder meer toe dat staatssteunregels beter afgestemd worden op die van de Europese structuurfondsen. Dat verlicht de administratieve lasten voor steden en maakt de toegang tot Europese fondsen makkelijker. Betere regelgeving en betere financiering zijn twee van de  kerndoelen van de Europese Agenda Stad. Lees verder

Tweede plek voor Nicolaas Beets bij EuroNederlander van het Jaar Award 2017

Afgelopen 20 juni werd in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort NRC correspondente en auteur Caroline de Gruyter tot winnaar gekozem van de EBN EuroNederlander van het Jaar Award 2017. Speciaal gezant Europese Agenda voor de Europese Agenda Stad Nicolaas Beets kreeg een eervolle tweede plek voor 'zijn energieke ambassadeursrol bij de nieuwe Europese Agenda Stad en de totstandbrenging van het ondertekenen van het Pact van Amsterdam.' Lees verder

VNG: ‘Houd Nederland betrokken bij de Europese Agenda Stad’

Annemiek Jetten en Rob Jonkman, leden van de VNG-commissie Europa en Internationaal, spraken 29 mei met (demissionair) minister Plasterk (BZK) over de samenwerking en ontwikkeling rond de Europese Stedelijke Agenda. Zij drongen aan op voortzetting van betrokkenheid van Nederland/BZK. Lees verder

Pact van Amsterdam verschijnt in het Portugees en Sloveens

Het Pact van Amsterdam, waarin de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) is vastgelegd, is nu ook verschenen in het Portugees en Sloveens. Na Engels, Frans en Duits is dit de vierde en vijfde taal waarin het Pact beschikbaar is. Alle versies zijn te downloaden op de website van de Europese Agenda Stad. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl 
@AgendaStad

Contact

postbus.agendastad@minbzk.nl