Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 2, 21 april 2016

Agenda Stad heeft de ambitie om samen met steden en stakeholders de Nederlandse steden tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid. In deze Update aandacht voor drie City Deals die de afgelopen maand zijn getekend, de finale van de Challenge Stad, het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur maar ook het tragische verlies van onze geliefde collega Raymond Lunes.

Inhoudsopgave

City Deal Warm Welkom voor Talent ondertekend

Op de Innovation Expo op 14 april werd de zevende City Deal ondertekend: Warm Welkom voor Talent. De gemeenten Amsterdam, Groningen, Den Haag en Eindhoven gaan nauw samenwerken om Nederland aantrekkelijker te maken voor ambitieuze buitenlandse ondernemers. Lees verder

Hemel(s)water en BlueCity010 grote winnaars Challenge Stad van de Toekomst

Op de tweejaarlijkse Innovation Expo vond ook de finale plaats van de Challenge Stad. De jury onder leiding van Daan Roosegaarde koos uit in totaal 160 inzendingen het project Hemel(s)water als winnaar. De publieksprijs ging naar BlueCity010.

Lees verder

Studiegroep Openbaar Bestuur: ‘Eerst kijken naar inhoud, dan naar bestuurlijk jasje’

Nederland laat kansen onbenut om tot een sterkere economische groei te komen. Een goed openbaar bestuur kan daarin het verschil maken, letterlijk en figuurlijk. Daarvoor moet ze wel meer focussen op de inhoud, en dan vooral op de economische opgave. Dan pas kan worden gekeken welke bestuurlijke vorm er het beste bij past.

Lees verder

Herontwikkeling stad nodig voor 230.000 extra woningen in 2030

Op 24 maart tekenden op het Provinciehuis zeven gemeenten uit de Zuidelijke Randstad de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’. Met de deal geven ze samen met het Rijk, betrokken organisaties en bedrijfsleven invulling aan de grote, en immer groeiende, behoefte aan woningen in de steden van de Zuidelijke Randstad. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig. Lees verder

City Deal zorgt voor nieuwe publieke-private samenwerking rond Stedelijke Veiligheid

Een veiliger leef- en werkomgeving door innovaties en benutten van economische kansen rond veiligheid. Dat is waar de City Deal Stedelijke Veiligheid om draait. Zes steden, drie regionale veiligheidsclusters en het Rijk willen met deze samenwerking Nederland (beter) profileren als publiek-privaat veiligheidscluster waar economische en maatschappelijke belangen elkaar versterken.

Lees verder

In memoriam: Raymond Lunes

Met pijn in ons hart hoorden we op 14 april dat onze dierbare collega Raymond Lunes (35 jaar) in zijn slaap was overleden. Woorden schieten tekort als je onverwachts zo’n waardevolle collega verliest. Dit verlies is voor onze programmadirectie Stad overweldigend. Lees verder

‘Schoon drinkwater draagt bij aan gezonde en duurzame stad’

Er is geen schonere waterbron voor drinkwaterbereiding dan regenwater. Toch gebruiken we dit niet. Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) ontwikkelde een systeem om met een membraanfilter van regenwater drinkwater te maken. Zonder chemicaliën en ook nog eens energiezuinig. Hij won de Challenge Stad met zijn idee.  Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad