Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 6, 10 november 2016

Hierbij weer de nieuwste Update van Agenda Stad. We hebben weer een hoop te melden. Oktober was namelijk een drukke maand met allereerst natuurlijk de Werkconferentie Agenda Stad in Eindhoven, en verder de ondertekening van de 10e City Deal  en de tweede Agenda Stadtafel. Verder is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan verschillende City Deals, waaronder de deal Voedsel op de Stedelijke Agenda en de deal Kennis Maken. City Deal Inclusieve Stad presenteerde een nieuwe aanpak voor wijkteams in steden.

Inhoudsopgave

Werkconferentie 2016

10e City Deal ondertekend: 'Naar een digitale woonomgeving'

Of het nu gaat om de precieze indeling, een kozijntype of de energieprestatie van je huis. Het tot in detail kunnen bekijken én aanpassen van je woning op een digitaal platform
biedt de nodige mogelijkheden. Daarom ondertekende minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op 27 oktober de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’. Lees verder

Steden maakten het verschil tijdens werkconferentie Agenda Stad

Afgelopen 27 oktober vond de tweede Werkconferentie Agenda Stad plaats in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. City Deals en Partnerships werden gepresenteerd aan zeker 250 gasten, een combinatie van stedelijke en nationale beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers. Lees verder

Film en Foto's

Heeft u de Werkconferentie gemist? Of wilt u juist nog even nagenieten? Op Flickr kunt u een foto-impressie vinden van de dag in Eindhoven, gemaakt door fotograaf Kick Smeets.
Op de Werkconferentie is ook voor het eerst de film Agenda Stad gepresenteerd. Deze korte film laat zien waar de Agenda Stad voor staat en wat de City Deals en Partnerschappen inhouden.
Bekijk de film

Agenda Stadtafel

Tweede Agenda Stadtafel in Eindhoven over de digitale stad

Op 27 oktober vond in Eindhoven ook de Agenda Stadtafel ‘De digitale stad van de toekomst’ plaats, waaraan ruim 25 bestuurders deelnamen. Dit diner was de tweede in een reeks van Agenda Stadtafels. Daarin is elke keer een andere stad gastheer voor een gesprek tussen boegbeelden uit wetenschap, bestuur en bedrijfsleven over een transitie, die de toekomst van steden raakt. Lees verder

Interview

‘Vraag van inwoner moet leidend zijn, niet het systeem’

Wijkteams hebben meer slagkracht nodig om kwetsbare huishoudens goed en snel te kunnen ondersteunen. Wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad, een van de trekkers van de City Deal Inclusieve Stad, legt in dit interview uit waarom precies. “Professionals in de wijk moeten het mandaat hebben dat ze zelf beslissingen mogen nemen. En zich daartoe veilig voelen."

Lees verder

City Deals

Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

De City Deal Inclusieve Stad start dit najaar met vernieuwende experimenten in vijf wijken in de steden Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. De projectgroep presenteerde de nieuwe aanpak op de conferentie Inclusieve Stad in Utrecht op 12 oktober.

Lees verder

Best practices steden over voedsel in beeld

Voedsel is hot en happening. Dat bleek maar weer op Wereldvoedseldag, waar wethouders, directeuren uit het bedrijfsleven, wetenschappers en Rijk bijeenkwamen in Rotterdam om te praten over de rol van de stad bij voedselbeleid. In Utrecht zaten vertegenwoordigers van steden en ministeries met elkaar om tafel om de inhoud van de City Deal Voedsel op de stedelijke agenda scherp te krijgen. Lees verder

‘De samenleving moet een rijke leeromgeving worden’

De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Afgelopen 7 oktober kwamen ruim 60 vertegenwoordigers van steden, Rijk en kennisinstellingen bij elkaar om de ambities gelijk te stemmen. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad

Contact
postbus.agendastad@minbzk.nl