Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 februari 2017

Hierbij delen we weer graag met u de nieuwe Update Agenda Stad. Er is veel te melden. Zo zijn er de afgelopen weken maar liefst vier City Deals getekend. Van energietransitie, verduurzamen van woningen tot voedselbeleid en onderwijs. Bestuurders van gemeenten, provincies, bedrijfsleven en wetenschap kwamen samen bij twee Agenda Stadtafels. Verder zijn de City Deals veel in de media geweest, onder meer bij Binnenlands Bestuur, Cobouw en NOS Nieuws. Een mooi start dus van 2017!

Inhoudsopgave

City Deals

Energiebesparing via abonnement

In Deventer werd op 6 februari de 16e City Deal getekend: Woningabonnement. In deze deal krijgen huiseigenaren in Overijssel de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. Zo hoeven ze geen eigen spaargeld in energiebesparing  of energieopwekking te steken. Binnenkort in heel Nederland? Lees verder

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen ‘kennis maken’

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sloten de kennissteden de City Deal ‘Kennis Maken’ om voor maatschappelijke vraagstukken een oplossing te onderzoeken. Lees verder

Broodnodige City Deal over voedsel ondertekend tijdens Voedseltop

Tijdens de eerste nationale Voedseltop in Den Haag tekenden Staatssecretaris Van Dam, minister Schippers en Minister Plasterk samen met bestuurders van twaalf steden en de provincie Gelderland, de City Deal  ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De samenwerking tussen deze drie overheidsniveaus en de integrale aanpak op economisch, ecologisch én gezondheidsvlak is uniek en veelbelovend. Lees verder

Proeftuinen en ‘slimme’ samenwerking om topsectoren Gelrestad te versterken

De sectoren energie, voeding en gezondheid kenmerken de bedrijvigheid in de stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Ede. Via vernieuwende proeftuinen en slimme combinaties bundelen de gemeenten, Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven hun krachten, zodat het profiel van de gehele regio sterker wordt. ‘City Deal brengt extra schwung in samenwerking tussen de Gelderse steden’. Lees het interview met projectleider Michiel Hustinx. Lees verder

City Deal voorbeeld voor vernieuwing

Begin februari informeerde minister Ronald Plasterk van BZK de Tweede Kamer over het nieuw op te zetten Programma Sociaal Domein. Daarin zijn gemeenten en Rijk samen verantwoordelijk voor oplossingen in de transformatie van het sociaal domein. Voor dit programma wil de minister aansluiten bij de nieuwe werkwijze die gerealiseerd is met de City Deal Inclusieve Stad. Lees verder

Website City Deal Klimaatadaptatie is live

De website City Deal Klimaatadaptatie is live. De site is bedoeld om te delen wat er in deze City Deal allemaal wordt gedaan. Centraal staan de ‘steden’ en ‘mensen’ die de City Deal uitvoeren. Doe je ook mee met de City Deal, maar sta je er nog niet op? Stuur dan je motivatie in ongeveer 50 woorden en een portretfoto via de mail. Je kunt helpen de website beter vindbaar te maken door in de eigen omgeving een link ernaar te plaatsen. Lees verder

Interviews

Ferd Crone: ‘Nederland is klaar voor nieuwe werkwijze’

Met zestien getekende City Deals is Agenda Stad goed op weg. De nieuwe manier van werken tussen Rijk, steden, bedrijfsleven en wetenschap begint zich te vestigen. Zowel in de steden als in ‘Den Haag’. Hoe moet dat straks na de verkiezingen? Zal de stad hoog op de agenda blijven? Voorzitter van de G32 en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone weet zeker van wel. ‘One size fits all werkt niet meer.’ Lees verder

‘Circulaire economie kun je niet in een stukje doen, je moet er voor gaan’

De transitie naar een circulaire economie in ons land kan niet zonder steden. Want waar anders komen vraag en aanbod van grondstoffen zo samen? Eveline Jonkhoff, strategisch adviseur duurzaamheid en circulaire economie van de gemeente Amsterdam is een van de trekkers van de City Deal Circulaire Stad. ‘Het is evident dat het anders moet.' Lees verder

Agenda Stadtafels

Energietransitie gebouwde omgeving vraagt om wijkgerichte aanpak

In de eind 2016 gepubliceerde Energieagenda is vastgesteld dat een belangrijk deel van de energietransitie vorm moet krijgen in de gebouwde omgeving. In de Agenda Stadtafel ‘Energietransitie’ boog een gezelschap rijksambtenaren en vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, bedrijven en wetenschap zich op 2 februari over de vraag hoe de opgave moet worden aangepakt.  Lees verder

‘Stad en onderwijs moeten gebruikmaken van elkaar’

Na de ondertekening van de City Deal Kennis Maken kwamen betrokken wethouders en bestuurders van hogescholen en universiteiten bij elkaar om de kersverse deal verder te bespreken tijdens een Agenda Stadtafel. Want wat betekent het nu praktisch? Lees verder

In de media

Minister Blok over City Deals in vakblad Duurzaam Gebouwd

Als je een onbekende route moet verkennen, dan moeten er dappere mensen op pad gaan om te verkennen waar je veilig die berg op kunt. En dat doe je met City Deals. Dat zegt minister Stef Blok in een interview in het vakblad Duurzaam Gebouwd. Lees verder

Een greep uit de berichtgeving over Agenda Stad

Van NOS tot Cobouw en Binnenlands Bestuur. De afgelopen weken is er in verschillende media veel geschreven over Agenda Stad en de City Deals.  Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad