Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 februari 2018

Hierbij de eerste Update Agenda Stad van 2018. Wat later dan gebruikelijk, maar daardoor wel boordevol Stad-nieuws, met veel inspirerende interviews met aanjagers en projectleiders van City Deals en European Partnerships en Stad-experts en als klap op de vuurpijl natuurlijk alles over de ondertekening van de negentiende City Deal op 5 februari. Daarnaast onder andere een korte terugblik op de Van Poeljelezing over 'Stedelijke Regio's als motoren van economische groei'. Heb je suggesties voor nieuws dat in de volgende nieuwsbrief écht niet mag ontbreken? Laat het ons weten op postbus.agendastad@minbzk.nl.

 

Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

City deals

City Deal Elektrische deelmobiliteit geeft impuls aan nieuwe benadering mobiliteit en stadsontwikkeling

In zeven steden wordt de komende drie jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten. Dat is de inzet van de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op 5 februari in Den Haag ondertekende. Lees verder

Raspe: Succesvol groeibeleid steden vraagt om ‘totaalsysteem’ van beleid

Op 29 januari vond in Zwolle de eerste Van Poeljelezing plaats van de Universiteit Twente. Onderzoeker Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lichtte het rapport ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei – wat kan beleid doen?' toe. Lees verder

Kennisuitwisseling in Gent

Op 23-24 januari waren ruim 60 partners van City Deal Kennis Maken op studiereis naar Gent. Doel was om meer van elkaar te horen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaanlopen en om kennis te maken met de verschillende samenwerkingen tussen de stad Gent en de daar aanwezige kennisinstellingen. Lees verder

Projectleider City Deal Kennis Maken Rowinda Appelman in talentenspecial FD

“Ik ben altijd bezig met het verbinden van mensen, het opzetten van nieuwe concepten en het werken met jonge mensen of onderwijs”, zei projectleider Rowinda Appelman van de City Deal kennis maken in juni vorig jaar al in een interview op Agendastad.nl. Daarvoor krijgt ze nu ook landelijk erkenning: ze is door het Financieele Dagblad uitgeroepen tot één van de vijftig talentvolle jonge vernieuwers van 2018. Lees verder

Programma Sociaal Domein gaat aan de slag met leerervaringen Inclusieve Stad

Het Programma Sociaal Domein gaat in een van haar trajecten, Eenvoudig Maatwerk bij Ingewikkelde Problemen, de leerervaringen uit de City Deal Inclusieve Stad doortrekken.

Lees verder

EAS

Waarom draagt Groningen de titel Good Practice Stad?

URBACT, het Europese programma voor duurzame stedelijke ontwikkeling, selecteerde dit jaar 97 ‘Good Practice Steden’ in 25 Europese landen. Deze steden komen in aanmerking om leadpartner te worden van een Transfer Network, hiervoor is de call nu geopend. Ook in Nederland bekroonde URBACT drie steden tot Good Practice stad: Groningen, Heerlen en Schiedam. Twee ervaringsdeskundigen leggen uit waarom Groningen de titel Good Practice Stad draagt Lees verder

Comité van de Regio’s bepleit bredere EU-definitie ‘sociale huisvesting’

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) onderstreept in zijn opinie ‘Naar een Europese Agenda voor Huisvesting’ de conclusies van het rapport van de Europese Commissie aan de Raad van de Europese Unie, waarin gepleit wordt voor een bredere toegang tot sociale huisvesting. Lees verder

Derde subsidieronde UIA geopend voor stedelijke vraagstukken rond klimaat, werk en huisvesting

Het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief heeft de derde subsidieronde geopend voor steden die nieuwe oplossingen willen uitproberen op het gebied van vier stedelijke vraagstukken: klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, huisvesting, werkgelegenheid en vaardigheden in de lokale economie. Er is tot 100 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 30 maart, 14:00. Lees verder

Gratis cursus online over optimaal gebruik van EU-middelen voor regio’s en steden

Op 15 januari verschijnt de online cursus ‘How to make the most of EU resources for regions and cities’ online. Deze cursus van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) bevat praktische informatie over beschikbare financieringsmogelijkheden op regionaal en lokaal niveau en biedt inzicht in Europese beleidsmaatregelen. Lees verder

Interviews

Werken aan een aanpak voor klimaatbestendige steden

Een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Dat is wat de veertien publieke en twaalf private samenwerkingspartners als doel stelden bij de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie. Nu bijna twee jaar later heeft de City Deal zich bewezen, stelt coördinator Bart Stoffels. ‘Er is echt een levendige community of practice ontstaan.’ Lees verder

‘Armoede is dé grote uitdaging voor Europa’

Aan de vooravond van zijn pensionering praat Julien van Geertsom van het Europese Partnership Urban Poverty nog altijd bevlogen over de aanpak van armoede in Europa, waarbij hij een sleutelrol ziet voor Europese steden. Lees verder

'Meer van hetzelfde gaat niet werken'

Maarten Hajer, hoogleraar en hoofd van de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, over de kracht van verbeelding, het belang van een wijkenaanpak en de positieve kant van verandering. Lees verder

‘We willen uitlokken dat steden blijven werken aan verbetering’

Een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stad is luchtkwaliteit. Niet voor niets is het een van de thema’s van de Europese Agenda Stad. Steden en lidstaten werken samen met partners en de EU in het Partnerschap Luchtkwaliteit aan betere stadslucht. Lees verder

‘Dit Partnerschap gaat echt om mensen’

Net als de andere partnerschappen van de Europese Agenda Stad heeft het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen een aantal aanbevelingen gedaan voor de Europese Commissie. Maar het Partnerschap wil meer. Met eigen projecten wil ze mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond beter helpen integreren in Europese steden. Lees verder

Uitgelichte Evenementen

Workshop “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”

DO 8 maart Enschede | Door snelle verstedelijking staan steden wereldwijd voor een flinke uitdagingen. Denk aan energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden - de winnaars van morgen - koppelen de economische voordelen van de stad op een intelligente manier aan deze grote maatschappelijke uitdagingen. Tijdens “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad” staat die thematiek centraal. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@agendastad