Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 januari 2019

Een gezond en gelukkig 2019! Waarin zowel zakelijk als privé uw dromen en ambities mogen uitkomen en waarin we samen de stad nog steviger op de kaart zetten als motor voor vernieuwing bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Dat wensen wij u namens alle medewerkers van Agenda Stad toe.

 

En we laten er geen gras over groeien. Daarom kondigen we hierbij de Dag van de Stad 2019 aan, op 28 oktober. Welke stad verwelkomt dan tweeduizend stedelijke professionals en biedt niet alleen een topevenement op een goed bereikbare en inspirerende locatie, maar laat ons ook in excursies kennismaken met innovatieve startups? Lees in deze nieuwsbrief hoe steden zich kandidaat kunnen stellen.

 

En verder brengen we u ook dit jaar weer nieuws en achtergronden over stedelijke ontwikkelingen, City Deals en Europese Partnerschappen. Zo besteden we deze keer aandacht aan de Brext Impact Scan en het actieplan van het partnerschap Housing, en is er prachtig nieuws uit de City Deal Kennis Maken. Een mooie start dus van een nieuw jaar vol nieuwe kansen!

Inhoudsopgave

City Deals

Dag van de Stad 2019 zoekt gastgemeente!

De datum is er al: 28 oktober 2019! Nu zoekt Agenda Stad nog een geweldige gastgemeente die 2000 stedelijke professionals wil verwelkomen tijdens de Dag van de Stad 2019. Lees hoe jouw gemeente zich kandidaat kan stellen en wat het je gemeente kan opleveren. Lees verder

Community of Practice onderstreept nieuw elan City Deals

Tijdens een leerbijeenkomst met begeleiders van City Deals en kernteamleden, werden eind november de eerste stappen gezet voor een Community of Practice voor City Deals. Zo kunnen deelnemers aan bestaande of nieuwe deals nog meer van elkaar leren. Lees verder

City Deal Kennis Maken dendert door: alle projecten uit de startblokken en OCW investeert

De City Deal Kennis Maken kende een zeer succesvol eerste jaar, waarin ook de acht grootste hbo-steden aansloten en inmiddels alle 19 deelnemers zijn gestart met hun project. Het ministerie van OCW toont vertrouwen in de City Deal met een nieuwe stevige financiële impuls. Lees verder

Horizontaal verbinden met de gebiedsgerichte werkwijze

‘Gebiedsgerichte aanpak’ lijkt wel het nieuwe mantra in het openbaar bestuur. Maar wat is het eigenlijk? En hoe werkt dat in de praktijk? Plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK Bert van Delden licht toe in een blogpost. Lees verder

VerDuS SURF financiert zeven onderzoeken naar slimme duurzame stadsvernieuwing

In de VerDuS Surf Pop Up 2018-call konden onderzoekers financiering aanvragen voor projecten binnen de thematiek van het kennisprogramma SURF. Zeven projecten over maatschappelijke opgaven rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur werden gehonoreerd. Lees verder

EAS

URBACT stimuleert stedelijke ontwikkeling met nieuwe call voor Action Planning Networks

Het Europese stedelijke samenwerkingsprogramma URBACT heeft een nieuwe call geopend voor steden die willen deelnemen aan Action Planning Networks. Deze netwerken ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van een strategie of actieplan voor specifieke beleidsuitdagingen. Lees verder

Ministerie BZK en Europa Decentraal maken impact Brexit zichtbaar voor gemeenten

Kenniscentrum Europa Decentraal lanceerde 13 december de Brexit Impact Scan, die het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde. De tool helpt overheden zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit. Lees verder

Europees Partnerschap Huisvesting presenteert actieplan tijdens slotbijeenkomst in Wenen

Op 3 december heeft het partnerschap Housing in Wenen zijn slotbijeenkomst gehouden, waarin na drie jaar werken het definitieve actieplan gepresenteerd werd. In de bijeenkomst bespraken de leden van het partnerschap de vervolgstappen voor de verschillende actiepunten. Lees verder

Uitgelichte evenementen

URBACT Lunchconcert voor G4- en G40-steden

Platform31 en de VNG nodigen medewerkers van de G4- en G40-steden uit voor een informatief lunchconcert op 17 januari over de nieuwe call van URBACT. Tijdens dit lunchconcert ontdekt u hoe uw gemeente kan profiteren van de nieuwe URBACT call voor Action Planning Networks. Lees verder

Derde Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Na de succesvolle Kennisdelingsdagen in Leiden en Rotterdam strijkt de gemeenschap van de City Deal Kennis Maken op 23 mei neer in Groningen voor de derde landelijke netwerkdag. Markeer de dag alvast in je agenda!

Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@agendastad

Contact

Tips, complimenten en verbetersuggesties zijn van harte welkom op:
postbus.agendastad@minbzk.nl

Aanmelden

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem zelf ontvangen? Meld je dan hier aan.