Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 maart 2018

In deze tweede Update Agenda Stad van 2018 tref je weer een grote diversiteit aan nieuwsberichten, verslagen en interviews aan, waaruit blijkt: de stad lééft! Of het nu gaat om de City Deals, de Europese partnerschappen, of het Nationaal Programma Rotterdam Zuid; op alle fronten zijn ontwikkelingen gaande. Van investeringen tot consultatierondes, van workshops tot ingezonden brieven. Laat je ook deze keer inspireren of inspireer de redactie met een tip via postbus.agendastad@minbzk.nl.

Inhoudsopgave

City Deals

Wethouders en wetenschappers pleiten in ingezonden brief Parool voor gezonder voedselaanbod

Het aanbod van eten en drinken in de publieke ruimte moet veel gezonder worden. Dat is de oproep die een groep wethouders, wetenschappers en directeuren vrijdag deden in een ingezonden brief in Het Parool. Lees verder

“Koppel voedsel aan lokale agenda’s en maak het een verbindend thema”

Gezonde voeding is ‘hot’. Steden kunnen hierop ‘mee liften’ door voedsel aan lokale agenda’s te koppelen. Sterker nog, het kan een verbindend thema zijn in de nieuwe collegeprogramma’s. Dat zeggen Henk Renting en Jacqueline Probst van de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ in het maart-nummer van het VNG Magazine. Lees verder

Minister Van Engelshoven opent in Enschede eerste Lab City Deal Kennis Maken

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven lanceerde maandag 19 februari het Enschede Lab, waarin studenten van het ROC, Saxion, AKI/ArtEZ en Universiteit Twente multidisciplinair samenwerken met inwoners en de gemeente aan innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het is het eerste lab dat geopend wordt als onderdeel van de City Deal Kennis Maken. Lees verder

Zeven bouwstenen die het Rijk helpen om onbenut regionaal potentieel te stimuleren

Het economisch vakblad ESB schetst een economisch kader dat het Rijk kan helpen kiezen uit de vele regionale projecten die om steun vragen, nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord meer nadruk legt op regionale vraagstukken. ‘Bouwstenen voor een nationale regionaal-economische strategie’, kopt het artikel dat online te lezen is voor abonnees en bezoekers die een proef-account aanmaken. Lees verder

‘Versnelling’ en ‘Samenwerking’ sleutelwoorden op drukbezocht eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op donderdag 22 februari waren zowel de ambitie als de bereidheid tot samenwerken voelbaar in de Rijtuigenloods in Amersfoort, waar het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ plaatsvond. Lees verder

Verslag en presentaties seminar circulaire gebiedsontwikkeling

Op 7 februari organiseerden Platform31 en de City Deal Circulaire Stad het seminar Circulaire Gebiedsontwikkeling in BlueCity in Rotterdam. Daarin stonden projecten van Platform31 en het College van Rijksadviseurs in Haarlemmermeer, Dordrecht en Apeldoorn centraal. Lees verder

City Deal Circulaire Stad roept Kamer op tot versnelling transitie naar circulaire economie

“Nu is het zaak om snelheid en schaal te maken”, schrijven de negen steden die deelnemen aan de City Deal Circulaire Stad in hun brief aan Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Met de versnellingsbrief agendeert de City Deal, vooruitlopend op het AO over Circulaire Economie het belang van het inzetten op een circulaire economie. Lees verder

Samenwerking en Design Thinking de kracht van het Enschede Lab

Ruim vijftig leden uit het City Deal-netwerk Kennis Maken en andere geïnteresseerden, werden donderdag welkom geheten in het Design Lab van de Universiteit Twente, voor een kennismaking met het Enschede Lab en een workshop Design Thinking. Een verslag. Lees verder

EAS

Publieke consultatie geopend voor EU Partnerships Digitale Transitie, Circulaire Economie en Stedelijke Mobiliteit

Tot en met vrijdag 16 maart kan iedereen feedback leveren op de concept-actieplannen van drie Europese partnerschappen die als onderdeel van de Urban Agenda zijn ontwikkeld. De feedback wordt zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve actieplannen die voor de zomer van 2018 gepresenteerd zullen worden. Lees verder

Leestip: hoe worden EU-doelstellingen doorvertaald naar fondsen en initiatieven zoals UIA?

Op Europadecentraal.nl is een handig en inzichtelijk artikel verschenen waarin wordt ingegaan op de kansen voor Nederlandse gemeenten die een beroep willen doen op fondsenprogramma’s en initiatieven zoals de Urban Innovatie Actions (UIA), voor cofinanciering van innovatieve stedelijke projecten. Lees verder

Europees Partnerschap Klimaatadaptatie benieuwd naar jouw kennis van klimaatadaptatiebeleid

Het Europese partnerschap Klimaatadaptatie heeft een korte online enquete uitgezet om te inventariseren welke knelpunten Europese steden ervaren bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatadaptatiebeleid. Wil jij je Europese collega's verder helpen met je kennis? Vul dan voor 18 maart de online enquete in. Lees verder

NPRZ

Kabinet en gemeente Rotterdam trekken 260 miljoen euro uit voor Rotterdam Zuid

Het kabinet investeert 130 miljoen euro in verbeteringen op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur in Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam wil dit bedrag met hulp van partners verdubbelen tot 260 miljoen euro. Dat schrijven minister Schouten (LNV) en Ollongren (BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Interviews

Kennismakelaar moet vooral bestuurlijke dekking hebben en op alle niveaus het gesprek kunnen voeren

In de City Deal Kennis Maken werken 11 Nederlandse kennissteden samen met hun kennisinstellingen aan maatschappelijke opgaven. Sommige van die steden hebben een liaisonfunctie ingericht, iemand die de stad en kennisinstellingen met elkaar verbindt. Wie zijn deze mensen en wat houdt hun functie nu precies in? Een gesprek met Caroline Nevejan (Amsterdam), Lara Ummels (Leiden) en Christel Koman (Enschede). Lees verder

‘Hot topic’ stedelijke mobiliteit vraagt om disruptieve oplossingen

Het Partnership Urban Mobility streeft naar duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit. Het concept-actieplan van het Europese partnerschap is nu onder publieke consultatie. Vanuit Nederland neemt Nijmegen deel. Strategisch beleidsadviseur Klaas-Jan Gräfe van de gemeente Nijmegen hoopt op veel input van innovatieve bedrijven en medeoverheden zoals andere steden en ministeries. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@agendastad