Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 december 2016

Met het einde van 2016 in zicht kunnen we met Agenda Stad terugkijken op een geslaagd jaar. Ook de afgelopen maand is er weer veel gebeurd met onder meer het ondertekenen van twee City Deals en het afronden van de City Deal Roadmap Next Economy. Het afgelopen jaar zijn er in totaal elf City Deals afgesloten door steden, Rijk en andere stakeholders, hebben innovatieve stadsmakers zich laten zien in de Challenge Stad en is de Europese Agenda Stad van start gegaan met de ondertekening van het Pact van Amsterdam. Een mooi gevoel om mee te nemen naar volgend jaar. Hierbij wensen wij u voor nu dan ook alvast hele fijne feestdagen!

Inhoudsopgave

City Deals

Rijk helpt Cleantech Regio verder naar energieneutrale en afvalvrije toekomst

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 6 december zijn handtekening gezet onder de City Deal met de Cleantech Regio. Hiermee helpt het Rijk deze Regio met het concretiseren van haar doelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en arbeidsmarkt in de Stedendriehoekgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Lees verder

Roadmap Next Economy moet zorgen voor meer banen in regio Rotterdam Den Haag

Meer kansen en ondersteuning voor ondernemers, meer banen voor hoger- én lageropgeleiden en een economie die voorbereid is op de toekomst. Dat is het doel van de Roadmap Next Economy (RNE) die op 1 december door de 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is overhandigd aan minister Kamp (EZ). Lees verder

Steden nemen voortouw in circulaire economie

Nieuwe woningen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Fosfaat onttrekken uit rioolwater. Of een papierfabriek draaien met bermgras. Om de circulaire economie verder op weg te helpen heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven op 11 november de City Deal Circulaire Stad ondertekend. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Lees verder

City Deal for Real – “Publiek en privaat hebben elkaar nodig”

De urgentie voor woningbouw in de Zuidelijke Randstad is groot. Tot 2030 moeten er circa 230.000 woningen bij worden gebouwd om aan de woningbehoefte te voldoen. Dat is een pittige opgave die partijen niet alleen tot stand kunnen brengen. De partners van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie maakten begin deze maand week de balans op na de eerste fase van gesprekken en onderzoeken. Lees verder

Interview

Roadmap kijkt ook naar de menselijke kant

Een jaar geleden sloten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK de City Deal Roadmap Next Economy met elkaar af. Doel was om de acties en investeringen te beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de Metropoolregio. Projectdirecteur Hans Beekman licht deze toe.  Lees verder

‘We zien steden nu juist als kansen, niet als problemen’

Op de derde Habitat Conferentie van de VN afgelopen najaar in Quito was er veel lof voor Nederland en de rol die ons land speelde bij de totstandkoming van de Europese Agenda Stad. Speciaal gezant Nicolaas Beets was lid van de Nederlandse delegatie en vertelde de wereld meer over de Europese Agenda Stad. Maar hoe gaat het nu eigenlijk verder met die agenda? Lees verder

‘Focus steden moet meer op mensen komen te liggen’

De economische groei is grotendeels geconcentreerd in steden. Het beleid van Agenda Stad sluit hier mooi op aan. Maar, zo benadrukt het PBL in haar Balans voor de Leefomgeving, die groei gaat gepaard met een toename van verschillen. Stedenbeleid moet daarom niet te veel uitgaan van een trickle-down effect alleen, stelt Niels Sorel een van de onderzoekers. Lees verder

Onderzoek

Criteria bekend van nieuwe Europese subsidieronde voor experimentele projecten stedelijke innovatie

Half december is voor het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief een tweede indieningstermijn voor projectvoorstellen opengesteld. Steden in Europa met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen aan dit programma van 370 miljoen euro voor innovatieve onderzoeksprojecten. De criteria zijn nu bekend. Lees verder

Publicaties

Verschillende publicaties online

De afgelopen maand hebben we verschillende publicaties online gezet. Zo kunt u het officiële verslag van de Werkconferentie Agenda Stad 'Waar steden verschil maken' en ook het videoverslag van deze werkconferentie vinden op onze site. Wilt u meer weten over de Agenda Stad, download dan onze Factsheet. Verder vindt u ook op de site verslagen van de werkconferentie rond de City Deal 'Kennis Maken' en de bestuurderslunch rond de City Deal 'Voedsel in de Stad'. Ga naar alle publicaties

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad