Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 3, 6 juni 2016

Agenda Stad heeft de ambitie om samen met steden en stakeholders de Nederlandse steden tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid. In deze Update aandacht voor een belangrijke mijlpaal voor de Europese Agenda Stad: het aannemen van het Pact van Amsterdam. Verder onder meer de ondertekening van twee City Deals, een interview met de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens over de energietransitie in 'haar' stad en de PBL-publicatie 'Steden in Europa'.

Inhoudsopgave

Pact van Amsterdam

Pact van Amsterdam ondertekend

Op 30 mei hebben de EU-ministers voor stedelijk beleid, onder voorzitterschap van minister Plasterk, het Pact van Amsterdam aangenomen. De Europese Agenda Stad is daarmee officieel van start! Lees verder

Europese Agenda Stad- Een terugblik op 30 mei

Naast de ondertekening van het Pact van Amsterdam waren er op 30 mei in Amsterdam nog meer bijeenkomsten in het kader van de Europese Agenda Stad. Een terugblik op een bijzondere dag! Lees verder

Internationale stadsmakers bijeen op City Makers Summit

In Amsterdam vond ook de City Makers Summit plaats. Stadsmakers uit heel Europa stelden samen een agenda op onder de naam de (Im)pact of Amsterdam. Die presenteerden ze 30 mei aan de Europese ministers. Lees verder

City Deals

Regio Utrecht versterkt Health Hub met steun Rijk

Tijdens de Campus Party 2016 op 27 mei werd al weer de achtste City Deal getekend in het kader van de Agenda Stad: Health Hub. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht stemmen hun strategie op elkaar af en werken samen met het Rijk aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Lees verder

Nieuwe stap naar het in beeld brengen natuurlijk kapitaal van de stad

Groen en water moeten een grotere rol spelen bij besluitvorming. De ministeries EZ en I&M gaan met een zevental steden en andere partners aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad beter in geld uit te drukken. Dit is vastgelegd in de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’.

Lees verder

Interview

‘Energietransitie is niet mogelijk zonder samenwerking’

Van windmolenparken, warmtenetten tot de winning van eigen energie uit het GFT-afval. Nijmegen wil binnen dertig jaar helemaal energieneutraal zijn. Dat doet ze onder meer samen met andere Gelderse gemeenten en Rijk via een City Deal op het gebied van Smart Energy en milieu. Wethouder Harriët Tiemens van Klimaat & Energie vertelt er meer over. Lees verder

Publicaties

Steden in Europa – Feiten en cijfers over de stad

CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities te realiseren werken de EU-lidstaten en steden samen aan de Europese Agenda Stad. In dat kader presenteerde het PBL de publicatie ‘Cities in Europe/Cities in the Netherlands’.

Lees verder

Essay-De Innovatieve Stad

Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. PBL-onderzoeker David Hamers brengt in beeld onder welke condities Nederlandse steden deze ambities op de terreinen economie, groen en sociaal het beste kunnen realiseren. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad