Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2017

Hierbij alweer de laatste Update Agenda Stad van 2017! Er is dit jaar veel gebeurd. Mooie City Deals en Partnerschappen gingen van start , op de Dag van de Stad kwam iedereen die met de stad bezig is elkaar tegen in inspirerende sessies en de City Deals kregen een plek in het nieuwe regeerakkoord. Ook de afgelopen maand is er veel waardering geweest voor deze Deals, onder meer in een evaluatie van het PBL en in internationaal verband bij de OESO. Op het CITIES Forum sprak Minister Ollongren trots over wat we allemaal hebben bereikt met de Europese Agenda Stad en verschillende Europese Partnerschappen hebben hun actieplannen gepresenteerd. Kortom, flink wat leesvoer voor bij de kerstboom.

Veel leesplezier en alvast hele fijne feestdagen!

Inhoudsopgave

City Deals

City Deals kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen

City Deals kunnen innovaties stimuleren, die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator. Dat concludeert PBL in de tweede notitie van de evaluatie van de City Deals. Lees verder

Internationale interesse voor City Deal Kennis Maken

In december was de City Deal Kennis Maken op bezoek in Parijs bij de OESO, de intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Projectleider Rowinda Appelman mocht aansluiten bij de Working Group on Higher Education om de aanpak van de City Deal toe lichten en te vertellen wat Nederland allemaal doet met hoger onderwijs in deze Deal. Lees verder

Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken in regio’s

De bestuurders van de Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken met de Rijksoverheid in stedelijke regio’s. Ze doen daarvoor voorstellen in een brief aan de ministers van BZK en LNV, die ze hebben opgesteld op de Dag van de Stad. Lees verder

Hoe ervaren sociaal werkers het ‘doen wat nodig is’?

Hoe ervaar je het ‘doen wat nodig is’ als sociaal werker? Dit is de vraag die centraal stond tijdens een reflectiebijeenkomst die onlangs in Utrecht plaatsvond over de opbrengst van de City Deal Inclusieve Stad. In deze City Deal wordt geëxperimenteerd met het leveren van maatwerk aan mensen die meerdere vormen van ondersteuning nodig hebben. Lees verder

60 huishoudens in Utrecht krijgen oplossing op maat dankzij City Deal

Meer dan 60 huishoudens van de Utrechtse wijk Ondiep Pijlsweerd hebben met de aanpak ‘Ondiep Ontregelt’ een oplossing op maat gekregen. Dat hebben de Utrechtse wethouders Victor Everhardt en Kees Diepeveen bekendgemaakt. De aanpak is onderdeel van de City Deal Inclusieve Stad. Lees verder

NPRZ

Marktpartijen gaan ook investeren in Rotterdam Zuid

Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De partijen doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die op werkbezoek was in Rotterdam Zuid. Lees verder

Europese Agenda Stad

Samenwerken voor betere steden in Europa

‘Steden zijn broedplaatsen van creativiteit en innovatie. Ze stimuleren ons denken en onze creativiteit”, sprak minister Kajsa Ollongren op het CITIES Forum 2017 in Rotterdam. Op deze Europese conferentie rond stedelijk beleid stond de Europese Agenda Stad centraal. De minister liet weten trots te zijn op wat allemaal is bereikt sinds het Pact van Amsterdam. Lees verder

URBACT Call Transfer Networks – aanmelden voor 10 januari 2018

URBACT, het Europese programma gericht op stedelijke kennisuitwisseling, heeft een call uitgeschreven voor steden om deel te nemen aan ‘Transfer Networks’. Lees verder

Nieuwe adviesdienst helpt steden bij het plannen van investeringen

Urbis (afkorting van “Urban Investment Support”) gaat steden helpen om investeringen voor hun eigen stadsontwikkelingsstrategieën beter te plannen en om gemakkelijker toegang te krijgen tot financiering. Voor steden is het namelijk niet eenvoudig om toegang te krijgen tot financiering. Lees verder

Europese Partners Energie Transitie bij elkaar in Tilburg

In december kwamen in Tilburg de partners bij elkaar van het Europese Partnerschap Energietransitie. De partners hebben samen adviezen opgesteld die direct worden gericht aan de Europese Commissie. In het partnerschap werkt Tilburg nauw samen met Groningen, Utrecht, Enschede, de G32 en de VNG. Lees verder

Interviews

Betaalbare huisvesting voor iedereen in Europa

Als een van de eersten ging het Partnerschap Betaalbare Huisvesting twee jaar geleden van start in het kader van Europese Agenda Stad. Doel: betaalbare huisvesting bereiken voor iedereen in Europa. Samen met het ministerie van BZK neemt Aedes, de Nederlandse vereniging van woningcorporaties, vanuit Nederland deel aan dit Partnerschap. Wat doet het Partnerschap nu eigenlijk precies? Lees verder

‘Steden zijn hard nodig om doelen energietransitie te halen’

Van grootschalige energiebesparing tot de verschuiving van fossiele naar hernieuwbare bronnen. Het Partnerschap Energietransitie wil op de lange termijn ervoor zorgen dat iedereen in Europa toegang heeft tot duurzame en betrouwbare energie. Afgelopen najaar vond de eerste partnermeeting plaats in het Poolse Gdansk. Karin van den Berg, strategisch adviseur Tilburg, was erbij. Lees verder

Publicaties

Rapport Europese Commissie over Europese Agenda Stad

Twaalf partnerschappen die operationeel zijn, vier actieplannen die zijn opgesteld en stedelijke vraagstukken die op de agenda staan van de Europese Commissie. Ruim een jaar na het Pact van Amsterdam heeft de Europese Agenda Stad tastbare resultaten opgeleverd. Lees verder

Verslag Reflectiesessie Inclusieve Stad

'Doen wat nodig is'. Hoe ervaren sociaal werkers en andere professionals dit in de praktijk. Deze vraag stond centraal tijdens een reflectiebijeenkomst over de opbrengst van de City Deal Inclusieve Stad. Tijdens de reflectiebijeenkomst in Utrecht keken directeuren sociaal domein, geïnteresseerde gemeenten en het Rijk naar de leerervaringen van City Dealgemeenten. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl 
@AgendaStad