Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 april 2017

Voor u weer de nieuwe Update Agenda Stad! Er is de afgelopen periode veel gebeurd. In Tilburg werd de 17e City Deal ondertekend in het bijzijn van minister Blok en de staatssecretarissen Dijkhoff, Klijnsma en Van Rijn. Andere City Deals zetten belangrijke stappen, zoals nieuwe samenwerkingen en het aanstellen van programmamanagers. In interviews vertellen wethouders en coördinatoren meer over hun City Deals. De RebelGroup kwam eind vorige maand in opdracht van BZK met een rapport over de investeringsopgaven rond stedelijke opgaven. Ook was er veel media-aandacht voor Agenda Stad de afgelopen weken. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

City Deals

City Deal om criminaliteit en overlast te voorkomen

Criminaliteit en overlast bestrijden door een betere verbinding van het sociale domein en het veiligheidsdomein. Dat is het idee achter de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad’. Tijdens een diner in Tilburg op maandag 20 maart werd deze City Deal gelanceerd door zeven steden en de ministeries van VenJ, SZW, VWS en BZK. Lees verder

Nijmegen en kennisinstellingen werken City Deal uit tot lokale uitvoeringsagenda

Bestuurders van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tekenden op 5 april een intentieverklaring om de City Deal Kennis Maken tot een lokale uitvoeringsagenda uit te werken. Landelijk is men vanuit deze City Deal bezig een kwartiermaker aan te stellen: Rowinda Appelman. Lees verder

City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda succesvol gelanceerd

Afgelopen 8 maart is de samenwerking in de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ officieel van start gegaan in Utrecht. Op de kick-off presenteerden de verschillende steden eerste concepten van deze samenwerking aan elkaar. Deze maand moeten de werkplannen worden afgerond. Om dat in goede banen te leiden is Henk Renting van de stichting RUAF aangesteld als programmamanager Lees verder

Branchevereniging VHG tekent City Deal

De branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners VHG is partner geworden van de City Deal Klimaatadaptatie. Door een actieve betrokkenheid bij deze Deal wil de branchevereniging, samen met haar leden en de andere City Deal partners, innovatieve mogelijkheden van groen inbrengen in gebiedsprocessen mede doorontwikkelen. Lees verder

Interviews

‘Het verhaal achter de mensen, daar moeten we wat mee’

Criminaliteit en overlast bestrijden door een betere verbinding van het sociale domein en het veiligheidsdomein. Dat is het idee achter de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad. Wethouder Zorg Hans Kokke van Tilburg licht toe. ‘Veel is al geregeld, maar het is te veel verkokerd.” Lees verder

‘In 2020 mag er geen papiertje de regio meer uit’

In 2030 moet de regio Stedendriehoek, gelegen rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen helemaal energie- en afvalvrij zijn. Om dat te bereiken hebben de steden samen met Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven de City Deal Clean Tech afgesloten. Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn is de initiatiefnemer van deze City Deal. Lees verder

Europese Agenda Stad

Europese Agenda Stad: dozijn Partnerschappen compleet

Op dinsdag 4 april heeft de Directors-General Meeting on Urban Matters (DGUM) op Malta het groene licht gegeven voor de start van de laatste vier Partnerschappen van de Urban Agenda for the EU (UAEU), ook wel bekend als de Europese Agenda Stad. Het dozijn Partnerschappen, dat werd voorzien in het Pact van Amsterdam, is daarmee compleet. Lees verder

Europese Commissie neemt website Europese Agenda Stad over

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap heeft BZK een website met informatie opgericht. Intussen is deze site echt Europees geworden en heeft de Europese Commissie het beheer ervan overgenomen. De site heeft daarmee een ontwikkeling doorgemaakt, en is interactiever geworden. Ook kun je per partnerschap de gang van zaken volgen. Lees verder

Publicaties

Stedelijke transities vragen komende jaren om investeringspakket

De RebelGroup heeft de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van BZK de investeringsopgaven voor de komende jaren in kaart gebracht. Grootschalige transformaties op het gebied van energie, technologie, digitalisering, economie, klimaatadaptatie en mobiliteit, vragen om nieuwe antwoorden. Lees verder

Laat stad en regio bruisen

Steden trekken steeds meer inwoners, bezoekers, kenniswerkers en ondernemers. Andere regio’s hebben juist moeite om hun aantrekkingskracht te behouden. VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden. Lees verder

In de media

Agenda Stad in de media

De afgelopen periode was er nog steeds veel aandacht voor de City Deal Woningabonnement met onder meer een item op het NOS Journaal en een achtergrondverhaal in Trouw. Ook voor Zorg en Veiligheid was veel aandacht in met name regionale media. Bekijk het overzicht

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad