Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 4, 15 juli 2016

De zomer is begonnen. Graag geven we u nog wat leesvoer mee de zomer in. Rond Agenda Stad zijn we de afgelopen periode behoorlijk druk geweest met verschillende sessies. Zo kwamen in Rotterdam stadsstrategen bij elkaar om verder te praten over waar we naartoe gaan met Agenda Stad en lagen de eerste concrete cases op tafel in Sittard bij het Eurolab. Verder zijn City Deal makers druk bezig met nieuwe deals, zoals Voedsel op de stedelijke agenda. We hebben een aantal trekkers van bestaande City Deals geinterviewd over wat hun deals nu precies inhouden. Minister Blok (BZK) heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief geinformeerd over de recente ontwikkelingen rond Europese Agenda Stad en over de voortgang van Agenda Stad. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

Agenda Stad strategen bijeen in Rotterdam

Belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, wonen, klimaat en veiligheid zijn samen opgepakt en nieuwe netwerken zijn ontstaan. Het proces dat op gang is gekomen met Agenda Stad heeft al goede resultaten bereikt. Hoe nu verder? Daarover bogen twintig strategen uit steden en Rijk zich vorige week op het IABR in Rotterdam. Lees verder

Kamerbrief over Europese Agenda Stad en Agenda Stad

Minister Blok (BZK) heeft de Tweede Kamer geinformeerd met een brief over de recente ontwikkelingen in het kader van Europese Agenda Stad en over de voortgang van Agenda Stad.

 
Lees verder

‘Samenwerken markt, steden en Rijk leidt tot mooie oplossingen’

Het Nederlandse netwerk van middelgrote steden heeft een sterke uitgangspositie ten opzichte van miljoensteden als Londen en Parijs. Agenda Stad kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, stelt Bart van Breukelen, voorzitter van de Neprom, de vereniging van professionele projectontwikkelaars.  Lees verder

Eurolab aan de slag met eerste concrete vragen

De City Deal Eurolab is gestart met een serie inhoudelijke sessies rond grensoverschrijdende vraagstukken in Zuid-Limburg. De aftrap daarvoor vond twee weken geleden plaats op de Chemelot campus in Sittard. Daar bogen vertegenwoordigers van Rijk, bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden zich over een aantal concrete casus van het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials. Lees verder

Voedsel op de stedelijke agenda. ‘Dit thema doet er toe’

Voedsel staat in Ede al langer hoog op de gemeentelijke agenda. Met thema’s als voedseleducatie, korte ketens en foodnetwerk voor bedrijven is de Gelderse gemeente een van de voorlopers in Nederland. Niet geheel onlogisch dus dat Froukje Idema, programmamanager Food, een van de trekkers is van de City Deal Voedsel op de stedelijke agenda.  Lees verder

‘Een open en aantrekkelijk Nederland voor buitenlandse ondernemers’

Ambitieuze buitenlandse ondernemers die zich in Nederland willen vestigen, moeten ruim baan krijgen. Nu nog lopen ze tegen regelgeving en informatievoorziening aan die niet bepaald uitnodigend zijn. De City Deal ‘Warm welkom voor talent wil daar verandering in brengen. Trekker ervan is David van Traa, directeur van het Expatcenter Amsterdam Area. Lees verder

Met de Health Hub etaleert Utrecht zich verder

Eind mei ondertekenden tien Utrechtse gemeenten samen met Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven de City Deal Health Hub. Het moet de regio Utrecht nog meer op de kaart zetten met haar gezondheid gerelateerde economie. Floris de Gelder, directeur van het Utrecht Science Park, legt uit wat de City Deal voor de regio betekent. Lees verder

Financiering beschikbaar voor kleine onderzoeksprojecten rond stedelijke vraagstukken

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future).  Lees verder

Werkconferentie Agenda Stad

Zet nu alvast 27 oktober 2016 in uw agenda, want dan organiseert Agenda Stad met haar partners de jaarlijkse werkconferentie. Dit keer is Eindhoven de gastheer en daarom vindt de conferentie plaats tijdens de Dutch Design Week! We zullen zelf ervaren hoe het 'ontwerpend denken' kan helpen bij de maatschappelijke uitdagingen van Agenda Stad. Naast een inspirerend plenair programma krijgen deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende workshops. Onderwerpen die de revue passeren, zijn de City Deals in de volle breedte, de Europese Agenda Stad en de partnerships. Samen kijken we ook vooruit naar de toekomst van Agenda Stad. Natuurlijk bestaat er ook de kans om een kijkje te nemen op de Dutch Design Week. Genodigden krijgen binnenkort een mail met nadere gegevens zoals tijden, locatie en programma maar houdt ook onze website in de gaten!

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@AgendaStad