Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 april 2018

In de derde Update Agenda Stad van 2018 lees je over lof voor de City Deal Inclusieve Stad en over masterclasses en hoorzittingen. En daarnaast veel interviews, o.a. met verbinders uit de City Deal Kennis Maken en met Nederlandse vertegenwoordigers uit de Europese partnerschappen Circular Economy en Digital Transition. Gelukkig zijn de nieuwsbrief en de artikelen op de website ook goed te lezen op uw smartphone of tablet, dus ga er dit weekend maar eens lekker voor zitten in de zon.

 

Veel leesplezier gewenst!

Inhoudsopgave

City Deals

NRC belicht succes City Deal Inclusieve stad in ontkokeren hulpverlening sociaal domein

In de NRC van 26 maart wordt aandacht besteed aan de problemen die de wijkteams die in 80 procent van de gemeenten actief zijn, kunnen ervaren doordat gemeenten nog vaak verschillende ‘potjes’ hebben voor jeugdzorg, ouderenzorg en werk. De onlangs afgeronde City Deal Inclusieve Stad wordt daarin genoemd als een positieve uitzondering. Lees verder

Studenten ontwerpen hun stad: expositie stedenbouwkundige ontwerpen voor Delft Zuid-West

Masterstudenten Bouwkunde van de TU Delft bogen zich de afgelopen maanden over een stedenbouwkundig ontwerp voor 5.000 nieuwe woningen in Delft Zuid-West. De beste en meest originele ontwerpen worden van 26 maart tot 6 april geëxposeerd in het Huis van de Stad, het stadskantoor aan het Stationsplein 1 in Delft. Lees verder

Donderdag hoorzitting duurzaam voedsel in Tweede Kamer

Donderdagmiddag 5 april komt de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bijeen voor een hoorzitting over het onderwerp ‘Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie’. In vier blokken komen diverse experts aan het woord over o.a. het gedragsperspectief op voedselconsumptie, duurzame voedselsystemen, het tegengaan van verspilling en de relatie van voedsel met de Nederlandse landbouw. Lees verder

Masterclass klimaatadaptatie voor nieuwe wethouders

De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot nieuwe samenstellingen van het college, met daarin ook ‘debuterende’ wethouders. De City Deal Klimaatadaptatie wil deze wethouders een vliegende start geven en biedt hen bij de start van hun ambtsperiode een regionale masterclass aan over klimaatadaptatie. Lees verder

Onderzoek

Evaluatie Verwey-Jonker Instituut onderstreept succes City Deal Inclusieve Stad

Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunnen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde. Lees verder

EAS

Partnership Urban Poverty presenteert definitief actieplan

Het partnership Urban Poverty heeft onlangs na afronding van de publieke consultatie haar definitieve actieplan gepresenteerd. De acties zijn onder te verdelen in vijf verschillende groepen. Met name acties die gericht zijn op achterstandswijken, geïntegreerde acties en kinderarmoede zijn relevant voor Nederland. Lees verder

Overig nieuws

370 miljoen euro voor versterking internationale concurrentiepositie Brainport Eindhoven

Het kabinet investeert 130 miljoen euro in Brainport Eindhoven. Met de bijdragen vanuit de regio erbij wordt zo voor 370 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer een onderscheidend voorzieningenniveau en het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent. Dit schreven minister Schouten en Ollongren vrijdag 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Uitgelicht evenement

Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen, o.a. in de vorm van twee grote landelijke kennisdelingsdagen. U bent van harte uitgenodigd voor de eerste kennisdelingsdag op vrijdag 1 juni in Leiden, met inspirende workshops, demonstraties en lezingen. Lees verder

Interviews

“Zo’n complex vraagstuk als de digitale transitie kun je alleen gezamenlijk oplossen”

Jonas Onland is programmamanager Digitale Transformatie en Urban Agenda bij de gemeente Eindhoven. Namens de gemeente neemt hij deel aan het European Partnership Digital Transition, dat wordt gecoördineerd door Estland, de Finse stad Oulu en Sofia (Bulgarije). Lees verder

Portretreeks ‘Trekkers fysieke rijke leeromgevingen’

Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met een aantal trekkers van fysieke (en soms virtuele) rijke leeromgevingen in verschillende steden. Hoe verbinden zij kennisinstellingen met de stad? Wat is daarvoor nodig? Lees hier de zeven interviews

“Ik wil de afvaldiscussie verschuiven van volume naar waarde”

“Veel mensen denken bij Circulaire Economie vooral aan het hergebruik van materialen, maar dat is slechts het eind van de pijp. Circulaire Economie is een systeemverandering, die begint bij het ontwerp van producten en de manier waarop je ze gebruikt”, vertelt Jan-Harko Post, Europacoördinator en beleidsadviseur afval en circulaire economie bij de dienst Stadsbeheer van Den Haag Lees verder

Portretreeks ‘Verbinders’ in beeld

Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met een viertal jonge  ‘verbinders’; mensen die een brug slaan tussen gemeente en kennisinstellingen of tussen kennisinstellingen en samenleving. Wat drijft hen en hoe gaan ze te werk? Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@agendastad

Contact

Tips, complimenten en verbetersuggesties zijn van harte welkom op:
postbus.agendastad@minbzk.nl