Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juli 2017

Met de zomer voor deur geven we u graag nog een goedgevulde Update Agenda Stad mee als leesvoer. De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. De 18e City Deal werd ondertekend. Met Zicht op Ondermijning bundelen gemeenten, politie, ministeries en andere partijen de krachten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Verder vierden we het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam en keken we naar de successen. De City Deals Binnenstedelijk Bouwen, Kennis Maken en Voedsel op de Stedelijke Agenda organiseerden expertbijeenkomsten en we hebben een groot aantal interviews voor u om deze zomer te lezen. Fijne zomer!

Inhoudsopgave

City Deals

Ondermijnende criminaliteit beter in vizier met data analyse

In de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gaan gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie hun krachten bundelen met behulp van data analyse. Door beschikbare data te combineren en deze met behulp van moderne technieken te analyseren, moet er meer zicht ontstaan op patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit. Op 28 juni werd de 18e City Deal ondertekend. Lees verder

Transitie en innovatie voedsel op de stedelijke agenda

Drie maanden na de ondertekening van de City Deal kwamen op 28 juni  de vertegenwoordigers van twaalf steden en één provincie weer bij elkaar op een studiedag om de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda weer een stap verder te brengen. Lees verder

Eerste werkconferentie City Deal ‘Kennis Maken’

Afgelopen 4 juli organiseerde Delft als eerste gemeente binnen de City Deal “Kennis Maken” een werkconferentie om de City Deal op lokaal niveau concreet uit te werken. Ambtenaren voerden open het gesprek met lectoren, docenten en hoogleraren van de Haagse Hogeschool, InHolland Delft en de Technische Universiteit Delft. Lees verder

Europese Agenda Stad

‘Pact van Amsterdam leidt tot beter functioneren Europa’

Op 4 juli vierden vertegenwoordigers van steden, provincies, ministeries, kennisinstellingen en de Europese Commissie samen in Utrecht het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam. De ondertekening vorig jaar in de hoofdstad was de aftrap van de Europese Agenda Stad. Inmiddels zijn twaalf thematische partnerschappen van start gegaan. 'De impact is gigantisch.' Lees verder

Twaalf Partnerschappen voor het eerst bijeen

Eind juni vond in Brussel een bijeenkomst van de Coördinatoren van de Partnerschappen van de Europese Agenda Stad plaats. Voor het eerst waren alle twaalf Partnerschappen vertegenwoordigd. BZK (Agenda Stad) heeft een centrale rol gespeeld bij de Partnerschappen, die onder achtereenvolgens Nederlands, Slowaakse en Maltees voorzitterschap van de EU zijn opgericht. Lees verder

Interviews

‘De stad houdt niet op bij de gemeentegrens’

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, trapt op 4 juli de bijeenkomst af om het 1-jarige bestaan van het Pact van Amsterdam te vieren. We vroegen hem wat voor impact het Pact heeft gehad. ‘Er is een duidelijke wind in de rug gekomen voor steden.’ Lees verder

‘De Europese Agenda Stad biedt een gouden kans om te experimenteren’

Nooit eerder werkten steden, lidstaten, Europese instituties op gelijke voet samen aan stedelijk beleid. De Europese Agenda Stad biedt een enorme kans om de rol van steden in Europa te vergroten. Als de Agenda zich expliciet richt op de experimentele kracht van steden, dan wordt die kans ook gepakt, stelt Suzanne Potjer die namens de Urban Futures Studio onderzoek doet naar de Europese Agenda Stad. Lees verder

Leefbaarheid verbeteren door aanpak van particulier woningbezit

Door vergrijzing en bevolkingsdaling kent de regio Zuid-Limburg een grote transformatieopgave. Als er niks verandert is er alleen al in de regio Parkstad in 2030 sprake is van een woningoverschot van negenduizend woningen. Omdat de meeste leegstaande woningen particulier bezit zijn, is het moeilijk dit probleem aan te pakken. De Stadsregio heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld. Wethouder Tim Weijers (Kerkrade) legt uit wat dat is. Lees verder

‘Steden kunnen luchtkwaliteit niet alleen verbeteren’

Luchtkwaliteit is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stedelijke leefomgeving. Een van de partnerschappen van de Europese Agenda Stad is dan ook gericht op het onderzoeken en aanpakken van luchtkwaliteitsvraagstukken in steden. Een van de deelnemers is Utrecht. Wethouder Lot van Hooijdonk vertelt meer. Lees verder

‘Groen is geld waard’

Groen en blauw in de stad levert heel wat op. Het is gezonder voor de mensen die er wonen, goed voor flora en fauna en doet de waarde van grond en huizen stijgen. Maar hoe druk je die waarden concreet uit. Daar ontwikkelden de partijen van de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de stad een speciale tool voor. Interview met projectleider Stefan Verbunt. Lees verder

Steden en Rijk leren elkaars taal spreken in City Deals

Het PBL evalueerde op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken het instrument City Deals. Hierin werken steden, het Rijk en andere partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de transities te versnellen, die Agenda Stad voor ogen heeft. De informele manier van werken daarbij wordt gewaardeerd, zo blijkt uit de eerste verkenning. Onderzoeker David Hamers licht toe. Lees verder

Publicaties

‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit

Het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit is uitgevoerd door de afdeling Urban Development Management van de TU Delft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie, een initiatief binnen het Rijksprogramma Agenda Stad. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl 
@AgendaStad