Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 juni 2017

Hierbij weer de nieuwe Update Agenda Stad, want over de afgelopen weken is er veel nieuwswaardigs te melden. Allereerst was het op 30 mei precies een jaar geleden dat het Pact van Amsterdam werd gesloten en de Europese Agenda Stad van start ging. Dat vieren we deze zomer met een bijzondere bijeenkomst. Speciaal gezant stad Nicolaas Beets is genomineerd voor de EuroNederlander Award 2017 voor zijn rol daarbij. Klik op de link in het artikel om mee te stemmen. Verder heeft de City Deal Warm Welkom Talent haar eindrapportage aangeboden met daarin aanbevelingen hoe we Nederland aantrekkelijker kunnen maken voor buitenlands ondernemerstalent. Het PBL deed een evaluatie over de City Deals en concludeerde dat er nog veel experimenteerruimte is binnen deze nieuwe vormen van samenwerking. Verder is er naast de Europese Agenda Stad ook steeds meer internationale aandacht voor de City Deals, ook in de media. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

City Deals

City Deal Warm Welkom Talent biedt eindrapportage aan

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren en Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta, hebben de Rapportage City Deal 'Warm Welkom Talent' in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse ondernemers.“Steden kunnen niet zonder creatieve pioniers met lef." Lees verder

Op weg naar een digitale woonomgeving in Eindhoven

Gemeente Eindhoven en het Kadaster ondertekenden vrijdag 19 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven. Het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst was het startsein om de mogelijkheden te verkennen van de gedigitaliseerde woonomgeving. Dit komt voort uit de City Deal 'Naar een digitale woonomgeving', die tot het einde van dit jaar loopt. Lees verder

Internationale aandacht voor City Deal Voedsel

Internationaal staat voedsel inmiddels stevig op de stedelijke agenda. Steeds meer steden pakken het onderwerp op om beleidsthema’s als volksgezondheid en duurzaamheid integraal aan te pakken. Op het Urban Food Forum in het Duitse Bonn waren ook Ede en Utrecht er, onder meer namens de City Deal 'Voedsel op de Stedelijke Agenda'. Lees verder

Tool om blauwgroene waarden stad te berekenen in doorontwikkeling

Wat levert het op voor onze leefomgeving als we de daken vergroenen, extra bomen planten in het park of het regenwater opvangen in de stadsvijver? De tool, waarmee steden dat kunnen berekenen, komt deze zomer ook beschikbaar als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De doorontwikkeling vindt plaats in het kader van de City Deal ‘Waarden van groen en water in de stad’ Lees verder

Europese Agenda Stad

Eén jaar Pact van Amsterdam: de staat van de Stad in de EU

Afgelopen 30 mei was het precies een jaar geleden dat het Pact van Amsterdam werd aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling en dat de Europese Agenda Stad van start ging. Het Pact zorgde voor een doorbraak in stedelijk beleid in Europa. Om dat te vieren organiseren we op 4 juli een bijeenkomst in Utrecht over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad. Lees verder

Europese nominatie voor Speciaal Gezant Stad Nicolaas Beets

Nicolaas Beets, speciaal gezant voor de Europese Agenda Stad, is genomineerd voor de  ‘EuroNederlander Award 2016/17’, die wordt uitgereikt door de Europese Beweging Nederland (EBN). Beets is genomineerd voor zijn energieke ambassadeursrol bij de nieuwe Europese Agenda Stad en de totstandbrenging van het ondertekenen van het Pact van Amsterdam. Lees verder

Europese Agenda Stad: eerste aanpassing Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat de regels voor staatssteun worden vereenvoudigd. De aanpassing van de zogenaamde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun leidt er onder meer toe dat staatssteunregels beter worden afgestemd op die van de Europese structuurfondsen, wat de administratieve lasten voor steden verlicht en de toegang tot Europese fondsen vereenvoudigt. Lees verder

VNG: ‘Houd Nederland betrokken bij de Europese Agenda Stad’

Annemiek Jetten en Rob Jonkman, leden van de VNG-commissie Europa en Internationaal, spraken 29 mei met (demissionair) minister Plasterk (BZK) over de samenwerking en ontwikkeling rond de Europese Stedelijke Agenda. Zij drongen aan op voortzetting van betrokkenheid van Nederland/BZK. Lees verder

Interviews

‘De campusbubbel doorbroken’- City Deal verbindt groepen in de stad

Er is in Nederland een kloof tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De City Deal ' Kennis Maken' wil juist die kloof dichten en richt zich op het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke opgaven in steden met hulp van onderzoekers, docenten en studenten. Interview met Rowinda Appelman, de nieuwe projectleider. Lees verder

‘Smart Cities zijn onmisbaar voor onze complexe samenleving’

Steden zijn allemaal in meer of mindere mate bezig met hun digitale transitie. Hans Nouwens, aanjager van het Nationaal Smart City Living Lab, dat op 8 juni van start gaat, wil de Smart City ontwikkeling naar een volgend niveau te brengen. Door meer samenwerking en opschaling en door meer druk om resultaten te leveren. Lees verder

Publicaties

Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de transities (systeemveranderingen) die worden genoemd in Agenda Stad te versnellen. De ruimte voor experiment kan nog beter worden benut, is een van de conclusies. Lees verder

Verslag Agenda Stadtafel 'Wie bestuurt de kennisstad?'

In de Agenda Stadtafel ‘Wie bestuurt de kennisstad?’ boog een gezelschap rijksambtenaren en vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en innovatieplatforms zich over de vraag hoe de kloof kan worden gedicht tussen kennisinstellingen en praktijk in de stad. Lees verder

Verslag studiereis Kennis Maken

Op 30 en 31 mei zijn deelnemers van de City Deal 'Kennis Maken' op studiereis naar het Duitse Essen geweest. De reis werd georganiseerd door het ministerie van OCW vanuit het thema verbinding met de samenleving.  Lees verder

In de media

Agenda Stad in de media

Met een artikel van Thomson Reuters was er de afgelopen weken voor Agenda Stad een ware primeur: internationale media-aandacht. Verder was er in het magazine Publiek Denken een groot interview met wethouder Schreurs van Eindhoven over digitale transitie en aandacht voor verschillende City Deals in landelijke, regionale en lokale kranten. Lees het media-overzicht

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl 
@AgendaStad