Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 maart 2019

Als u Agenda Stad al langere tijd volgt en dus deze Update Agenda Stad al een tijdje ontvangt, dan had u het misschien al zien aankomen. Want het is vaker zo: als u even niets van ons hoort en de nieuwsbrief een maandje overslaat, dan staat er meestal iets groots te gebeuren. Stilte voor de storm dus. Geheel in stijl met het onstuimige weer van de afgelopen dagen, hebben wij ook nu stormachtig nieuws: de gaststad van de Dag van de Stad 2019 is bekend! Den Haag verwelkomt u graag in het Word Forum op maandag 28 oktober! Lees alles over de uitverkiezing in deze nieuwsbrief.

 

Maar er is natuurlijk weel veel meer gebeurd. De City Deal Kennis Maken ging op studiereis en heeft sindsdien de opgedane inspiratie omgezet in mooie ontwikkelingen, zoals een nieuwe financiële impuls vanuit het ministerie van OCW! Financiële impulsen zijn er ook te halen uit de call van VERDuS SURF voor nieuwe 'pop-ups'. Ook op Europees niveau zijn er weer kansen voor Nederlandse steden, bijvoorbeeld door mee te denken over het actieplan van het partnerschap Energietransitie of mee te dingen naar een Responsible Housing Award.

 

En alsof het goede nieuws niet op kan: de City Deal Zicht op Ondermijning wordt met 2,5 jaar verlengd! Lees het interview met trekker Marc Noordhoek van de City Deal en u begrijpt meteen waarom. Hadden we trouwens al verteld dat Den Haag de gaststad is van de Dag van de Stad 2019? En dat we ons daar enorm op verheugen?

 

Tot ziens op maandag 28 oktober en voor nu weer veel leesplezier met deze volle nieuwsbrief!

Inhoudsopgave

Oh oh Dag van de Stad: Den Haag gaststad DvdS 2019!

Na een spannende strijd met voedsel- en gezondheidsstad Ede en het historische en internationale Den Bosch, mag Den Haag zich gaststad van de Dag van de Stad 2019 noemen! Dankzij een bevlogen en doordacht bidbook rolt de hofstad 28 oktober de rode loper uit voor stedelijke professionals. Lees verder

Agenda Stad

Een viering van de bloei van de stad

Hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Op de Future of Cities-conferentie van de Utrechtse School of Economics vertelde Nicolaas Beets van de Europese Agenda Stad dat een goede stad werkt als een ster. De stad trekt mensen aan en versnelt de sociale interactie en productie. Lees verder

Kanshebbers gaststad Dag van de Stad 2019 bekend

Onlangs verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de organisatie van de Dag van de Stad 2019. Vol trots werd toen bekend gemaakt dat dit jaar maar liefst drie steden meedingen. Inmiddels is duidelijk dat Den Haag, Ede en Den Bosch kans maken om gaststad te worden. Lees verder

Drie steden in de race als gaststad Dag van de Stad

Op 7 februari verstreek de deadline voor het indienen van bidbooks voor de Dag van de Stad 2019. Na succesvolle congressen in Utrecht (2017) en Amersfoort (2018), blijkt de Dag van de Stad echt te leven in Nederlandse steden: drie steden dienden een bidbook in voor de DvdS 2019. Lees verder

City Deals

Beloftevolle City Deal Zicht op ondermijning wordt verlengd

Marc Noordhoek is vanuit BZK trekker van de City Deal Zicht op Ondermijning. De deelnemde steden ontwikkelden een tool die hen indicatoren verschaft waarmee de kans op crimineel gedrag beter voorspeld kan worden. De tool biedt zoveel kansen dat de City Deal met 2,5 jaar verlengd is. Lees verder

Steden presenteren projecten City Deal Kennis Maken aan elkaar en aan enthousiaste minister

Op 20 februari kwam de City Deal Kennis Maken bijeen op een drukbezochte bijeenkomst bij OCW. Omdat in 2019 alle deelnemende steden met hun eerste project onderweg zijn, was het een uitgelezen moment om elkaar -en de ministers van OCW en BZK- te laten zien waar men mee bezig is. Lees verder

Eerste ronde geopend voor voorstellen VERDuS SURF Pop-up 2019

NWO heeft op 5 februari de nieuwe ronde geopend voor de VerDuS Surf Pop-up, waarmee onderzoekers financiering kunnen aanvragen voor kleine projecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden. Voorstellen kunnen tot en met 4 april worden ingediend. Lees verder

Studiereis Bristol City Deal Kennis Maken: 15 Lessons Learned uit Bristol

De City Deal Kennis Maken ging op studiereis naar Bristol, waar o.a. de University of Bristol, de University of the West of England (UWE) en Bristol City Council bezocht werden. Projectleider Rowinda Appelman neemt ons mee langs de 15 belangrijkste inzichten van de trip. Lees verder

Europese Agenda Stad

Partnerschap Energietransitie vraagt feedback op concept-actieplan

Het Europese Partnerschap Energy Transition heeft zijn concept actieplan gepubliceerd en vraagt om feedback op de vijf acties die zijn benoemd, waaronder het maximaliseren van het gebruik van restwarmte in steden en het begeleiden van steden bij het maken van hun energie ‘masterplannen’. Lees verder

Win een European Responsible Housing Award met een project voor verantwoord huisvesten

Hoe en waar we wonen is een bepalende factor in het vormgeven van onze toekomst. De Europese Responsible Housing Awards willen met ingediende ideeën inspiratie en goede voorbeelden bijdragen aan de discussie hierover. Inzendingen waren welkom tot 28 februari. Lees verder

Evenementen

Congrestival ‘Samen organiseren: DURF en vertrouwen’

Op 13 maart 2019 komen gemeenten samen om hun uitvoeringsvraagstukken binnen maatschappelijke opgaven te verkennen en concrete oplossingen te delen. VNG Realisatie en de vereniging van gemeentesecretarissen VGS kiezen voor de vorm van een congrestival: een combinatie van een inhoudelijk congres en een informeel festival Lees verder

Symposium ‘Blik op samenspel: Veranderende verhoudingen in bestuur en democratie’

Het openbaar bestuur staat ten dienste van de inwoners. Zij kiezen hun vertegenwoordigers en laten van zich horen. Dit betekent dat het openbaar bestuur dicht bij de inwoners op lokaal niveau moet acteren. Maar soms is acteren op het regionale niveau treffender. Hierover en meer gaat dit symposium van BZK en VNG Congressen op 28 maart. Lees verder

UNECE ‘Day of Cities’

De economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) organiseert voorafgaand aan haar conferentie op 9 en 10 april een ‘Day of Cities’, waarop burgemeesters, stadsmanagers en andere belangrijke stedelijke professionals bij elkaar komen om hun visie en kennis te delen over stedelijke ontwikkeling. Lees verder

Colofon

Meer weten over Agenda Stad?

www.agendastad.nl
@agendastad

Contact

Tips, complimenten en verbetersuggesties zijn van harte welkom op:
postbus.agendastad@minbzk.nl

Aanmelden

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem zelf ontvangen? Meld je dan hier aan